Виховна робота

Викладацький склад кафедри ОЕФ активізує творчу діяльність студентів, заохочуючи їх до участі в позанавчальних освітніх та виховних заходах, що організовуються кафедрою. У своїй навчально-виховній роботі колектив кафедри керується завданням виховання сучасного висококваліфікованого спеціаліста у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», здатного до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення. За 2019-2020 навчальний рік кафедрою було проведено низку відкритих лекцій
Виховна робота

Виховні заходи вересень-грудень 2020

Виховна 2020