Наукові напрямки кафедри організації та економіки фармації

Наукові напрямки кафедри організації та економіки фармації
Викладачі, аспіранти і студенти кафедри беруть участь в розвитку інноваційних наукових напрямків з питань економіки, фармації та ін. Це дозволить інтегрувати зусилля наукових і експертних груп, що вивчають конкретну проблематику і отримувати не тільки більш вагомі результати досліджень, але і істотно підвищити професійний рівень викладачів за рахунок обміну творчими ідеями з вченими і фахівцями різних підрозділів.

 

Ініціативний напрямок наукових досліджень університету: «Організація фармацевтичної справи, менеджмент i маркетинг у фармації» № державної реєстрації: 0114U000954 :

 • розробка теоретико-прикладних підходів щодо впровадження ефективних механізмів державного управління та регулювання фармацевтичною діяльністю у відповідності до міжнародних норм та вимог та особливостей розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі;
 • дослідження проблем нормативно-правового регулювання фармацевтичної діяльності, обігу лікарських засобів (ЛЗ), виробів медичного призначення (ВМП) та парафармацевтичних товарів на вітчизняному фармацевтичному ринку;
 • обґрунтування сучасної організаційної структури управління та системи оцінки технологій охорони здоров’я та фармації в Україні;
 • дослідження проблем та перспектив розвитку рецептурного та безрецептурного відпуску ЛЗ і ВМП (в.ч. електронної рецептури) у міжнародній та вітчизняній фармацевтичній практиці;
 • обґрунтування ефективних фармаекономічних механізмів (ціноутворення, страхування, кредитування, оподаткування, інвестування) регулювання організації надання фармацевтичної допомоги (послуги), що надається населенню в умовах обмеженості ресурсів охорони здоров’я та за умов впровадження соціальної моделі обов’язкового медичного страхування (ОМС) в Україні;
 • розробка наукових підходів до впровадження ефективних механізмів ціноутворення та реімбурсації (компенсації) вартості спожитих ЛЗ і ВМП за умов реформування вітчизняної системи охорони здоров’я та фармації у напрямку впровадження соціальної моделі ОМС;
 • дослідження організаційно-економічних та нормативно-правових проблем організації виготовлення ЛЗ в умовах аптек;
 • розробка та впровадження організаційно-економічних рекомендацій щодо формування формулярних та страхових переліків ЛЗ;
 • комплексні дослідження споживання ЛЗ хворими на рівні патології, в т. ч. на соціально небезпечні патології з використанням методів клініко-економічного аналізу;
 • дослідження сучасних соціально-психологічних засад в організації фармацевтичної діяльності за умов розвитку вітчизняного ЛЗ і ВМП;
 • наукове обґрунтування стратегії розвитку громадських об’єднань у вітчизняній фармації та напрямків розвитку громадського руху у фармацевтичній спільноті;