Наукове співробітництво

Наукове співробітництво
Колектив кафедри ОЕФ розвиває та посилює наукове та технологічне співробітництво з метою як наукового розвитку як такого, так і зміцнення свого наукового потенціалу для вирішення національних та глобальних викликів.

Науковці кафедри брали активну участь в організації науково-дослідницької роботи, навчального процесу та практичної діяльності:

 • Казахського національного медичного університету ім. С.Д. Асфендіярова м. Алмати, Казахстан;
 • Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Івано-Франківського державного медичного університету;
 • Одеського національного медичного університету ім. І. І. Мечнікова;
 • Харківської академії післядипломної освіти лікарів;
 • Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця;
 • Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика;
 • Запорізького державного медичного університету;
 • Львівського Національного медичного університету ім. Д. Галицького;
 • Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського;
 • Таджицького медичного університету ім. Абуали ібн Сіно.