Методичні рекомендації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
(затверджені РПК «Фармація» МОЗ та АМН України та Вчених рад НФАУ та ВДНЗ «Буковинського державного медичного університету»)

2020 рік

1. Панфілова Г.Л., Матущак М.Р. Аналіз епідеміологічних показників по лімфогранулематозу в Україні як підгрунття для розробки раціональних моделей фармацевтичного забезпечення онгематологічних хворих : метод. рек. Харків, НФаУ, 2020. 35 с.

2. Немченко А. С., Назаркіна В. М. Методичні рекомендації з формування моделі референтного ціноутворення на основні лікарські засоби в Україні. – Харків: НФаУ, 2020. – 28 с

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
(затверджені РПК «Фармація» МОЗ та АМН України й погоджені Українським центром наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи)

2019 рік

Методичні рекомендації, що затверджені вченими радами , в т.ч. радою НФаУ у 2019 р.

1. Гала Л.О. Аналіз сучасних форм організації медичного страхування та розробка завдань з їх ефективного впровадження в систему фармацевтичного забезпечення населення України. / Л. О. Гала, Г. Л. Панфілова : методичні рекомендації – К. : Вид-во НМУ, 2019. – 27 с.

2. Гала Л.О. Науково-прикладні підходи до розробки структури й змісту Національного стандарту Належної аптечної практики / Л. О. Гала, Г. Л. Панфілова : методичні рекомендації – К. : Вид-во НМУ, 2019. – 24 с.

3. Гала Л.О. Cучасна парадигма розвитку вітчизняного фармацевтичного ринку як соціально орієнтованої структури макроекономічного комплексу країни / Л. О. Гала, Г.Л. Панфілова : методичні рекомендації – К. : Вид-во НМУ, 2019. – 42 с.

4. Гала Л.О. Теоретико-прикладні підходи до розробки та впровадження стандарту Належної аптечної практики в Україні / Л. О. Гала, Г. Л. Панфілова : методичні рекомендації – К. : Вид-во НМУ, 2019. – 30 с.

5. Гала Л.О. Рекомендована структура та зміст «Керівництва з Належної аптечної практики» в Україні / Л. О. Гала, А. С. Немченко, М. Ф. Пасечнік – Х., 2019. – 47 с. (узгоджені Департаментом впровадження реформ МОЗ України).

6. Панфілова Г. Л. Обґрунтування фармакоекономічних підходів до раціонального використання хондропротекторних препаратів у патогенетичному лікуванні остеоартрозу / Г. Л. Панфілова, Ю. В. Корж: методичні рекомендації – Х. : Вид-во НФаУ, 2019. – 28 с.

Методичні рекомендації, що затверджені вченою радою та узгоджені Департаментом впровадження реформ МОЗ України

1. Немченко А.С. Оцінка сучасного стану лікарського забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання (науково- методичні рекомендації, затверджені МОЗ України) / Немченко А.С., Назаркіна В.М., Куриленко Ю.Є. – Х., 2019. – 28 с. (узгоджені Департаментом впровадження реформ МОЗ України).

2. Немченко А.С. Фармакоекономічні підходи до підвищення доступності лікарських засобів для лікування хворих на серцево-судинні захворювання в Україні метод. рек. / А.С. Немченко, Ю. Є. Куриленко – Харків: НФаУ, 2019. – 24 с. (узгоджені Департаментом впровадження реформ МОЗ України)

2016 рік

1. Немченко А. С. Обґрунтування соціально-економічних переліків лікарських засобів для лікування ентеритів вірусного походження (вірусних діарей) у дітей (методичні рекомендації)/ А. С. Немченко, М. В. Балинська. – Харків. – 2016. – 27 с.

2. Немченко А. С. Оцінка стану фармакотерапії вірусних (секреторних) діарей у дітей (методичні рекомендації) / А.С. Немченко, М. В. Балинська. – Харків. – 2016. – 19 с.

3. Немченко А. С. Сучасні організаційно-економічні підходи до підвищення ефективності надання фармацевтичної допомоги хворим на рак легенів (методичні рекомендації) / А. С. Немченко, Л. І. Фурса – Харків. – 2016. – 21 с.

2015 рік

1. Формування собівартості екстемпоральних лікарських засобів: розрахунок тарифів за індивідуальне виготовлення ліків в аптеці / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, К.О. Царьова // Метод. реком. – К., 2015. – 37 с.

2. Формування собівартості екстемпоральних лікарських засобів: розрахунок тарифів за серійне виготовлення ліків в аптеці / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, В.М. Чернуха // Метод. реком. – К., 2015. – 37 с.

3. Оцінка проблем державного управління фармацією та ефективності діяльності громадських фармацевтичних організацій: методичні рекомендації / В.М. Назаркіна, В.М. Хоменко, І.В. Сушарина. – К., 2015. – 20 с.

2014 рік

1. Панфілова Г. Л. Клініко-економічний аналіз стану лікарського забезпечення хворих на лейкози в Україні: метод. рек. / Г. Л. Панфілова, О. В. Цурікова. – К., 2014. – 24 с.

2. Панфілова Г.Л. Обґрунтування заходів з підвищення ефективності фармацевтичного забезпечення хворих на лейкози в Україні: метод. рек. / Г. Л. Панфілова , О. В. Цурікова. – К., 2014. – 23 с.

2013 рік

1. Немченко А.С. Оцінка проблем рецептурного відпуску лікарських засобів та визначення шляхів їх вирішення в Україні / А.С. Немченко, Л.В. Терещенко. Київ, 2013. – 20 с.

2. Немченко А.С. Обґрунтування показників амбулаторної та стаціонарної рецептури в Україні / А.С. Немченко, Л.В. Терещенко. Київ, 2013. – 22 с.

3. Немченко А.С. Методичні рекомендації щодо розробки страхових переліків лікарських засобів для лікування хворих на грип, ускладнений бактеріальною пневмонією: метод. рек. / А.С Немченко, Л.С. Сімонян. – Х.: НФАУ, 2013. – 27 с.

4. Немченко А.С. Клініко-економічний аналіз фармацевтичного забезпечення хворих на грип в умовах стаціонару: метод. рек. / А.С Немченко, Л.С. Сімонян. – Х.: НФАУ, 2013. – 23 с.

2012 рік

1. Немченко А. С. Аналіз ринку парафармацевтичних товарів в Україні: метод. рек. / А.С. Немченко, В.І. Мищенко. − К., 2012. − 20 с.

2. Немченко А. С. Удосконалення регулювання обігу парафармацевтичних товарів в Україні: метод. рек. / А.С. Немченко, В.І. Міщенко. − К., 2012. − 20 с.

2011 рік

1. Методичні рекомендації з проведення моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповуються за державними цільовими програмами // А.С. Немченко, К.Л. Косяченко, О.В. Коваленко, І.В. Кубарева // метод. реком. – Харьков. – 2011. – 17 с.

2. Методологічні принципи оцінки технологій в охороні здоров’я і фармації за кордоном та в Україні / А.С. Немченко, К.Л. Косяченко, О.А. Немченко // метод. реком. – Харьков. – 2011. – 20 с.

3. Немченко А.С. Маркетинговий, нормативно-правовий, експертний, фармакоекономічний аналіз гепатопротекторних препаратів групи А05В / А.С. Немченко, И.О. Федяк, А.Р. Грицик – Львов: ДП МВС України «Львов – Информ – Ресурси», 2011. – 30 с.

4. Немченко А.С. Клініко-економічний аналіз етіотропної противірусної та патогенетично-симптоматичної фармакотерапії стаціонарних хворих на хронічні вірусні гепатити: метод. рек. / А.С. Немченко, І.О. Федяк. – Львов: ДП МВС України «Львів – Інформ – Ресурси», 2011. – 31 с.

5. Немченко А.С. Фармакоекономічні підходи до раціонального використання препаратів для етіотропної терапії хворих на хронічні вірусні гепатити: метод. рек. / А.С. Немченко, І.О. Федяк – Львов: ДП МВС України «Львів – Інформ – Ресурси», 2011. – 31 с.

6. Немченко А.С. Обґрунтування організаційної структури управління системою оцінок нових технологій в охороні здоров’я та фармації в Україні: метод. рек. / А.С. Немченко, К.Л. Косяченко. – Харків, 2011. – 20 с.

7. Немченко А.С. Сучасні фармакоекономічні підходи до фармацевтичного забезпечення хворих на опіоїдну наркозалежність : метод. реком. / А.С. Немченко, О.С. Яковлєва . – Харків : НФаУ, 2011. – 24 с.