Виховна робота

Викладацький склад кафедри ОЕФ активізує творчу діяльність студентів, заохочуючи їх до участі в позанавчальних освітніх та виховних заходах, що організовуються кафедрою. У своїй навчально-виховній роботі колектив кафедри керується завданням виховання сучасного висококваліфікованого спеціаліста у галузі знань 22 «Охорона здоров’я», здатного до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення.