Опорна кафедра

Опорна кафедра

Кафедра організації та економіки фармації НФаУ відповідно до наказу МОЗ України №532 від 23.08.2011 р. є опорною з викладання таких дисциплін:

 • «Організація та економіка фармації» за спеціальністю «Фармація»
 • «Організація та економіка фармацевтичної та парфумерно-косметичної галузі» за спеціальністю «Технології парфумерно-косметичних засобів»

 

Відповідно до Положення про опорну кафедру (Наказ МОЗ України від 26.02.2003 р. № 86) кафедра ОЕФ НФаУ:

 • узагальнює та впроваджує передовий досвід викладання однопрофільних дисциплін у ВМ(Ф)НЗ;
 • розробляє рекомендації щодо удосконалення організації та методики підвищення якості підготовки студентів, працює над створенням нормативних документів з вищої фармацевтичної освіти;
 • створює та впроваджує у навчальний процес удосконалених навчальних планів і програм, національних підручників, посібників, навчальних відеофільмів тощо;
 • розробляє ефективні форми проміжного та підсумкового контролю знань;
 • здійснює розробку та фахову експертизу тестових завдань для проведення ліцензійних інтегрованих іспитів;
 • організовує проведення лекцій майстер-клас, відкритих показових лекцій, практичних занять з обговоренням їх методики та змісту;
 • проводить компетентну експертизу рукописів навчальної літератури, методичної документації, підготовленої на однопрофільних кафедрах;
 • бере участь у розробці новітніх технологій навчання та державних стандартів освіти щорічно проводить семінари, наради завідувачів однопрофільних кафедр для обговорення завдань та проблем у вивченні даної дисципліни.

 

Права опорної кафедри:

 • відвідувати заняття на однопрофільних кафедрах за згодою зав. кафедри та викладача, який проводить заняття чи читає лекцію;
 • вивчати оснащеність навчального процесу на однопрофільних кафедрах;
 • залучати співробітників однопрофільних кафедр до усіх видів робіт;