Про кафедру

Кафедра організації та економіки фармації – це згуртований колектив однодумців, висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, що мають в розпорядженні сучасну матеріально-технічну базу і здатні вирішувати найскладніші завдання з економічно-управлінської підготовки фахівців фармації
Про кафедру

Про кафедру

Кафедра ОЕФ подолала довгий і плідний історичний шлях, відмічений чудовими звершеннями, визнаними вітчизняною фармацією досягненнями, переконливими результатами у науковій і практичній діяльності. Творцями історії кафедри ОЕФ стали декілька поколінь талановитих учених і педагогів, що обґрунтували і затвердили ключове значення організаційно-економічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх фахівців практичної фармації. Кафедра організації та економіки фармації бере свій початок з далекого 1954 р., коли на базі курсу «Організація фармацевтичної справи», що викладався у Харківському фармацевтичному інституті починаючи з 1952 р., був створений самостійний окремий підрозділ. Заснування кафедри було зумовлено впровадженням нової навчальної програми, в якій передбачалося викладення курсів з історії фармації, організації фармацевтичної справи, планування та обліку фінансово-господарчої діяльності аптек.

На кафедрі з 2008 р. функціонує 2 навчальні аптеки, на базі яких проводяться курси з автоматизації діяльності аптек. В навчальному процесі використовуються сучасне програмне забезпечення (Програмний комплекс «Аптека» (Моріон), «1С: Підприємство. АНР-Аптека», «1С: Бухгалтерія» тощо).

За результатами наукових досліджень колективом кафедри було опубліковано 6 монографій, більше 1000 наукових статей, понад 100 науково-методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України. Результатом плідної праці колективу кафедри ОЕФ стала монографія з історії кафедри. За багаторічний досвід існування кафедрою ОЕФ видано більше 70 підручників та навчальних посібників, 5 електронних підручників, 230 методичних рекомендацій. Розроблено 5 дистанційних курсів для студентів та магістрів спеціальності «Фармація».

Вченими кафедри ОЕФ були розроблені Концепція розвитку фармацевтичної галузі України, проекти Закону України „Про лікарські засоби”, накази МОЗ України №№ 395, 163, 185 та ін., Етичний кодекс фармацевтичних працівників. Протягом останніх років зусилля науковців кафедри були також спрямовані на розробку постанов Кабінету міністрів України „Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби”, нормативно-правових актів з впровадження референтного ціноутворення, проекту Концепції імпортозаміщення на лікарські засоби.

У 2019 р. кафедра урочисто відзначила 65-річний ювілей. На кафедрі наразі працює 2 професори, 13 доцентів, 3 асистенти. Кафедрою ОЕФ викладається 30 дисциплін.

Викладачі кафедри постійно консультують працівників практичної фармації з широкого кола проблем та питань, що стосуються рецептурного та безрецептурного відпуску ліків, державного управління та регулювання у фармації, ціноутворення, фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування тощо.