Історична Довідка

Час – найдорожчий і швидкоплинний ресурс людства, невтомний перетворювач сьогодення в минуле, що нестримно наближає майбутнє. Вже стала славетним минулим 60-річна історія кафедри організації та економіки фармації як нерозривна органічна складова двовікової історії Національного фармацевтичного університету.

Історична Довідка

Історiя кафедри "ОЕФ"

Час – найдорожчий і швидкоплинний ресурс людства, невтомний перетворювач сьогодення в минуле, що нестримно наближає майбутнє. Вже стала славетним минулим 60-річна історія кафедри організації та економіки фармації як нерозривна органічна складова двовікової історії Національного фармацевтичного університету.
Засідання кафедри ОЕФ проводить М.М. Литвіненко (1970 р.)

Засідання кафедри ОЕФ проводить М.М. Литвіненко (1970 р.)

Кафедра ОЕФ подолала довгий і плідний історичний шлях, відмічений чудовими звершеннями, визнаними вітчизняною фармацією досягненнями, переконливими результатами у науковій і практичній діяльності. Творцями історії кафедри ОЕФ стали багато поколінь талановитих учених і педагогів, що обґрунтували і затвердили ключове значення організаційно-економічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх фахівців практичної фармації.

Н.І. Брильова, З.М. Мнушко, Р.І. Подколзіна, Н.І. Сафронова, І.О. Шевченко та Н.М. Омельченко біля адміністративного корпусу по вул. Пушкінській, 53

Н.І. Брильова, З.М. Мнушко, Р.І. Подколзіна, Н.І. Сафронова, І.О. Шевченко та Н.М. Омельченко біля адміністративного корпусу по вул. Пушкінській, 53

Обов’язковими етапами історичного шляху кафедри є її створення, становлення, розвиток та сучасність. Безумовним успіхом кафедри ОЕФ слід віднести плідну діяльність на кожному з цих етапів її керівників – чудових організаторів фармацевтичної справи, глибоко відданих фармації, рідному вузу, кафедрі авторитетних учених, справжніх патріотів фармацевтичної спеціальності: доцента Литвиненко Марти Микитівни, професорів Брильової Ніни Іванівни, Дмитрієвського Дмитра Івановича.

Кафедра ОЕФ (1985 р.)

Кафедра ОЕФ (1985 р.)

Кафедра організації та економіки фармації з 1952 року була спочатку створена як курс, а з 1954 року – як самостійний окремий підрозділ колишнього Харківського фармацевтичного інституту. Першим завідувачем кафедри була доцент М.М. Литвиненко. На той час на кафедрі працювали 3 доценти та 5 асистентів. У 1961 р. було видано перший в Україні підручник з організації фармацевтичної справи за редакцією М.М. Литвиненко та І.М. Губського.

Кафедра ОЕФ (1992 р.)

Кафедра ОЕФ (1992 р.)

У 1972–1985 рр. кафедру очолювала доцент Н.І. Брильова. Під її керівництвом колектив кафедри займався вивченням організації лікарського забезпечення стаціонарних хворих. Протягом цього періоду значно активізувалася робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації для практичної фармації, успішно захищено кілька кандидатських дисертацій. Кафедра займала 4 навчальних класи та інші приміщення загальною площею 120 м2. На кафедрі працювало 4 доценти та 7 асистентів.

Колектив кафедри ОЕФ у 2004 році

Колектив кафедри ОЕФ у 2004 році

У 1975 році згідно з навчальним планом підготовки провізорів змінено назву дисципліни – відтепер вона називається «організація та економіка фармації» з загальним обсягом вивчення 256 годин (100 – лекційних, 116 – лабораторних, 40 – семінарських занять) протягом чотирьох семестрів – з VI по IX.

Колектив кафедри ОЕФ у 2006 році

Колектив кафедри ОЕФ у 2006 році

З 1985 до 2004 р. кафедру очолював професор Д.І. Дмитрієвський, за цей час було підготовлено 2 доктори і 5 кандидатів фармацевтичних наук. У 1991 р. кафедру було переведено на 3-й поверх нового учбового корпусу по вул. Блюхера, 4, де вона займає площу біля 300 м2 до сьогоднішнього дня. Науково-педагогічний потенціал кафедри складав 7 доцентів та 9 асистентів.

Kолектив кафедри ОЕФ у 2018 році

Kолектив кафедри ОЕФ у 2018 році

З 2004 р. до теперішнього часу кафедру очолює заслужений діяч науки і техніки України, професор Немченко А.С., яка ще з 1990 років почала формувати свою багатовекторну наукову школу за напрямками ціноутворення на лікарські засоби та компенсації їх вартості, страхової рецептури, фармакоекономіки, розробки формулярних й страхових переліків препаратів, а також удосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на різні нозології тощо.

Kолектив кафедри ОЕФ у 2021 році

Kолектив кафедри ОЕФ у 2021 році