Участь у наукових конференціях

На наукових конференціях визначаються основні напрямки розвитку фармацевтичної галузі в Україні, проблеми та перспективи вітчизняного виробництва лікарських засобів, розробки нових препаратів та ефективного впровадження їх у практичну медицину, фармацевтичної науки й освіти, оптової та роздрібної реалізації ліків, а також проблем підготовки та перепідготовки фахівців фармації.

2020-2021

 1. Вебінар “Vaccine administration routes and procedures: frequent concerns and common errors” («Шляхи та процедури введення вакцини: поширенні занепокоєння та типові помилки»), FIP, 13 січня 2021 р. (участь Zoom проф. Панфілова Г.Л.).
 2. Регіональна зустріч Міжнародної Агенції з ОМТ «HTAi Regional Meeting Ukraine», Київ, онлайн, 8-11 вересня 2020 р.
 3. Конференція Міжнародна науково-практична internet- конференція «Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації», Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, НФаУ, 22-23.10.2020 р.
 4. Конференція Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів” VII Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, 23-24 вересня 2020 року
 5. Конференція «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» Національний фармацевтичний університет, м. Харків, 12 листопада 2020 р.
 6. Конференція IV Міжнародна науково-практична internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» Національний фармацевтичний університет, м. Харків, 26-27 листопада 2020 р.
 7. Конференція V Міжнародна науково-практична інтернет –конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії», Національний фармацевтичний університет, м. Харків, 26.11.2020р.
 8. Конференція Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 12th International scientific and practical conference, Liverpool, United Kingdom. July 22-24, 2020
 9. Конференція Modern science: problems and innovations. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference Stockholm, Sweden. July 26-28, 2020
 10. Конференція Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 12th International scientific and practical conference. Vancouver, Canada. July 2020
 11. Конференція Abstracts of the 12th International scientific and practical conference Sofia, Bulgaria.. July 29-31, 2020
 12. Конференція Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії: V Міжнародної науково-практ. інтернет – конф. Національний фармацевтичний університет, 26.11. 2020 р
 13. Конференція VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукова молодь-2020» Рада молодих вчених НАПН України Київ, 21 жовтня 2020 р.
 14. Науково-практичний семінар (вебінар) “Актуальні питання фармацевтичної опіки в сезон респіраторних захворювань та
  пандемії СOVID-19” Українська фармацевтична школа, м. Київ 11.12.2020р.
 15. Вебінар Оцінка наукових публікацій: сучасні інструменти та їх коректне застосування, Відділ освітніх програм Clarivate Web of Science 18.09.2020 р.
 16.  Вебінар Аналіз наукової інформації: інформаційні інструменти Clarivate для науковців та адміністраторів, Відділ освітніх програм Clarivate Web of Science 15-30.09.2020 р.
 17.  Вебінар Можливості Web of Science для наукової аналітики, Відділ освітніх програм Clarivate Web of Science 19-29.10.2020 р.
 18.  Вебінар Підготовка наукової публікації для міжнародного журналу, Відділ освітніх програм Clarivate Web of Science 19-29.10.2020 р.
 19.  Вебінар Практичні рекомендації для з публікації в міжнародних журналах, Відділ освітніх програм Clarivate Web of Science 15-30.09.2020 р.
 20. Вебінар (фахова школа) Професійний розвиток провізора/фармацевта під час пандемії, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика НМУ ім. О.О. Богомольця ТОВ «Група компаній Мед Експерт», 2.12.2020р.
 21. Онлайн курс 5 кроків до ментального здоров’я під час пандемії, Платформа МООС Prometheus
 22.  Онлайн курс Побутові відходи – дій зараз!  Платформа МООС Prometheus
 23.  Онлайн курс Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх, Платформа МООС Prometheus

2019 – 2020

Міжнародні конференції та симпозіуми (закордонні)

1. II міжнародний симпозіум «Innоvatiоns in life sсienсes», м. Бєлгород, Бєлгородський державний національний дослідницький університет. 19-20 травня 2020 р.

2. XIX накова конференція молодих вчени та спеціалістів, м. Владикавказ, 5 травня, 2020 г.

Міжнародні конференції та симпозіуми (в Україні)

1. ІІІ науково-практична конференція з міжнар. участю «Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра» 24-25 вересня 2019 р., с. Синевирська Поляна, Міжгірський район, Закарпатська область, Украина.

2. Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку. Наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України, м. Харків, 19–20 верес., 2019 р.

3.Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії. ІV Міжнародна науково-практична інтернет – конференція, м. Харків, 14-15 листопад 2019 р.

4. Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології, м. Харків, НФаУ, 2019 р.

5. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку. XІІ наук.-практ. INTERNET-конф., м. Харків, 22 травня 2020 р.

6. Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку: VIІІ науково-практична конференція з міжнародною участю, 1 листопада 2019 р., НФаУ, м. Харків, 2019 р.

7. Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських засобів природного і синтетичного походження. Матеріали науково-практичної дистанційної міжнародної конференції, м. Івано-Франківськ- Яремче, 19-20 травня 2020 р.

8. XIV міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю у фармації», НФаУ, м. Харків, 22 травня 2020 р
Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні», 25 січня 2020 р., НФаУ, м. Харків

9. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики. VІІІ міжнароднаї науково-практична дистанційна конференція, НФаУ, м. Харків, 19 березня 2020 р.

10. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики. VІІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю 15 листопада 2019 р., НФаУ, м. Харків.

11. Фармацевтичне товарознавство. VІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 06 березня 2020 р., НФаУ, Харків.

12. Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи. VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 23-24 квіт. 2020 р., НФаУ, м. Харків.

13. Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція. ІІ Науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 21 листопада 2019 р.. НФаУ, м. Харків.

14. Науковий підхід до сфери практичної косметології: актуальні питання і тренди, Міжнародної науково-практичної конференції, 11 березня 2020 р., м. Харків.

15. XIV міжнародна науково-практична конференція «Управління якістю у фармації», 22 травня 2020 р., м. Харків.

16. Застосування методів лікування і апіпрепаратів у медичній, фармацевтичній та косметичній практиці. Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті академіка УАН О. І. Тихонова, 25 березня 2020 р., НФаУ, м. Харків.

17. Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних та косметичних лікарських засобів. Науково-практична конференція, НФаУ, м. Харків.

18. Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення та перспективи розвитку апітерапії в Україні», 25 січня 2020 р., НФаУ, м. Харків

2018 – 2019

1. VІ Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», (22-23 березня 2018 р., м. Харків).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Косметологія та аромологія: етапи становлення і майбутнє», (22-23 лютого 2018 р., м. Харків).

3. ІІ Міжнар. наук.-практ. дист. конф. «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів», (1-2 березня 2018 р. м. Харків).

4. ІІІ міжнародна науково-практична internet-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії», (14-15 листопада 2017 р., м. Харків).

5. VІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології та біотехнології» (23 листопада 2018 р. 2017 р., м. Харків).

6. ІІ науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку», (27 квітня 2018 р., м. Харків).

7. ІV міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», (24-25 квітня 2018 р., м. Харків).

8. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Науково практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації» (25-26 жовтня 2018 року, м. Харків).

9. VII наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (27-28 вересня 2018 р. м Тернопіль).

10. VІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики», (25-26 жовтня 2018 р., м.ю Харків).

11. Міжнародна науково-практична конференція з клінічної косметології «Сучасні методи корекції вугрової хвороби та інших проблем шкіри у практиці косметолога» (19 жовтня 2018 р., м. Харків).

12. VIІ науково-практична конференція з міжнародною участю: «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку»: (1 листопада 2018 р., м. Харків).

13. ІV наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю «Товарознавчий аналіз товарів аптечного асортименту», (6 квітня 2018 р., м. Харків).

14. XX науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку (21 травня 2018 р. м. Харків).

15. XXV International Scientific аnd Practical Conference Of Young Scientists And Student «Topical issues of new drugs development»: (April 18-20, 2018 Kharkiv).

16. Міжнародна науково-практична конф. «Косметологія та аромологія: етапи становлення і майбутнє», (22-23 лютого 2018 р., м. Харків)

17. ІІ Всеукраїнська конференція «Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра», (7-8 травня 2018 року, Закарпатська область, Міжгірський район, с. Синевирська поляна, національний природний парк «Синевир», комплекс «Арніка»).

18/ V Всеукр. наук.-освітньої Іnternet конф., «Формування національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики», 12-13 березня, 2019 р., м. Харків, НФаУ, Україна (організатори конференції – кафедра ОЕФ НФаУ)

19/ ІІІ науково-практичної конференції з міжнар. участю «Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра», 24-25 вересня 2019 р., с. Синевирська Поляна, Міжгірський район, Закарпатська область, Украина. (організатори конференції – кафедра фармації та фармакології Донецького національного медичного університету, кафедра ОЕФ НФаУ)

Перелік міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, в яких приймали участь співробітники кафедри ОЕФ у 2019 р.

1. V Всеукр. наук.-освітньої Іnternet конф., «Формування національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики», 12-13 березня, 2019 р., м. Харків, НФаУ, Україна

2. ІІІ науково-практичної конференції з міжнар. участю «Українська фармація – вчора, сьогодні, завтра», 24-25 вересня 2019 р., с. Синевирська Поляна, Міжгірський район, Закарпатська область, Украина.

3. VI междунар. конф. «Молодых учёных и студентов», иннициированная Фондом Первого Президента Казахстана – Елбасы и Южно-Казахстанской медицинской академией «Перспективы развития биологии, медицины и фармации, 7-8 декабря 2018 г., г. Шымкет, Республика Казахстан.

4. XIV международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов, посвящённой «Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021)», «Годам развития села, туризма и народных ремесел (2019-2021)», научная дискуссия: «Актуальные вопросы, достижения и инновации в медицине» («Scientific discussion: current issues, achievements and innovations in medicine»), 9 апреля 2019 г., Душанбе (Dushanbe), Республика Таджикистан.

5. ISPOR Europe 2019, Copenhagen, Denmark, November 5-6, Copenhagen, Denmark.

6. XIV International International Pirogov scientific medical conference of students and young scientists, 25 марта 2019, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова г. Москва, РФ.

7. Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society November 20, 2018, Warsaw, Poland.

8. VІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення фармацевтичної технології», 7-8 листопада, м. Харків, НФаУ, Україна.

9. «Сучасні методи корекції вугрової хвороби та інших проблем шкіри у практиці косметолога», 19 жовтн. 2018 р., м. Харків, НФаУ, Україна.

10. XXІ науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» 24 травня, м. Харків, НФаУ, Україна

11. VІ науково-практичної конф. з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» 24-25 жовтня, 2018 р., м. Харків, НФаУ, Україна.

12. Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології (Modern achievements of pharmaceutical technology and biotechnology 23 листопада, 2018 р., НФаУ, м. Харків, Україна.

13. ХIII наук.-практ. конф. з між нар участю «Управління якістю в фармації» присвячена 20-річчю спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» 17 травня, 2019 р., м. Харків, НФаУ, Україна.

14. XXІ науково-практичної конференції «Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку» 24 травня, м. Харків, НФаУ, Україна

15. V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи» 25-26 квітня, 2019 р., м. Харків, НФаУ, Україна.

16. Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 20-й річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку» : матеріали, м. Харків, 19-20 вересня 2019 р. 19-20 вересня, 2019 р., м. Харків, НФаУ, Україна.

17. III Міжнародної науково-практичної internet-конф «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» 26-28 листопада, 2018 р.,м. Харків, НФаУ VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку» 1 листопада, 2018 р., м. Харків, НФаУ, Україна.

18. «Академічна доброчесність: виклики сучасності», програма наукового стажування для освітян, м. Варшава (Республіка Польща), 5-17 листопада, 2018 р., м. Варшава, Республіка Польща.

19. VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку», 1 листопада, 2018 р., м. Харків, НФаУ, Україна.

20. І міжнар. інтернет-конф. науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково- практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації», 25-26 жовтня, 2018 р., м. Харків, Харків, Україна.

21. VІІ міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», 21 березня, 2019 р., НФаУ, м. Харків, Україна.

22. VII наук.-практ. конф. з міжнар. Участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», 27-28 вересня, 2018 р., ТДМУ ім. І.Я, Горбачевського, м. Тернопіль, Україна.

23. VІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики», 25-26 жовтня, 2018 р., НФаУ, м. Харк5ів, Україна.

24. Актуальні питання практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Україні та за кордоном», 23 травня, 2019 р., м. Харків, НФаУ, Україна.

25. III Науково-практична конференція з міжнародною участю «Управління якістю в фармації і біотехнології», 17 травня, 2019 р., НФаУ, м. Харків, Україна.

26. Міжнародна науково-практична конференція «Міждисциплінарний підхід в рішенні естетичних проблем в практиці косметолога», 13 березня, 2019 р., НФаУ, м. Харків, Україна.

27. ІІІ Міжнар. наук.-практ. дист. конф. «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів», 1-2 березня, 2019 р., НФаУ, м. Харків, Україна.

28. XXVI International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student «Topical issues of new drugs development», 18‒20 April, NUPh, Kharkiv, Ukraine.

29. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права», 10 листопада, 2018 р., ЦФЕНД, м. Полтава, Україна

30. Міжнародна науково-практична конференція «Лідери ХХІ століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій», 27-28 вересня, 2018 р., НТУ «ХПІ», м. Харків, Україна

 

Іноземні науково-практичні конференції:

1. Международная научно-практическая конференция «Вклад Абу Али Ибн Сины в развитие фармации и актуальные проблемы современной фармацевтики» (11 мая 2018 г., г. Ташкент).

2. ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. «Медико-фармацевтичний форум–2017» SCIENCE AND LIFE Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Kyiv, Ukraine, 22 December 2017 – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněnэ Můstek.

3. LXXII Междунар. научно-практ. конф. студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2018» (2018 г., г. Минск).

4. XVII научная конференции молодых ученых и специалистов «Молодые ученые – медицине 2018», ( 25 травня, м. Владикавказ).

5. XIIІ Международная (XXIІ Всероссийская) Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых (XII «International Pirogov scientific medical conference of students and young scientists»), (март 2018 г, г. Москва).

 

Матеріали ІІІ науково-практичної конференції від 24-25.09.2019р з міжнародною участю «УКРАЇНСЬКА ФАРМАЦІЯ – ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА»

Матеріали IV Всеукраїнської науково-освітньої Іnternet конференції від 15.03.2017р – «Формування національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики»

Матеріали V Всеукраїнської науково-освітньої Іnternet конференції від 12.03.2019р – «Формування національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики»