Курси

Фармацевтичні торгові і виробничі підприємства, фармацевтичні заводи і фабрики в даний час в умовах ринкової економіки потребують оперативного отримання інформації, її обробці і в використанні результатів її аналізу в процесі своєї діяльності. Розробка повноцінної системи управління в фармацевтичних підприємствах являє собою ключовий крок до висновку виробництва на рівень міжнародних стандартів.

 

Курси з поглибленого вивчення дисципліни проводяться кафедрою ОЕФ з 2008 року. За цей час більше 300 студентів набули професійно важливих знань, вмінь та навичок в сфері сучасних інформаційних технологій та автоматизації в аптеках.

 • На кафедрі функціонує 2 сучасні навчальні аптеки з відповідним обладнанням і програмним забезпеченням.
 • Випускники, що пройшли навчання, отримують свідоцтво компанії «АНР» та Національного фармацевтичного університету
 • Під час навчання на курсах студенти мають змогу детально ознайомитися з найбільш відомими програмними комплексами, що використовуються аптечними мережами

Під час навчання студенти поглиблюють знання та практичні навички з використання комп’ютерних технологій за такими напрямами:

 • Ведення інформації про номенклатуру ЛЗ.
 • Замовлення товару та аналіз товарної потреби.
 • Поставка товару та оформлення прибуткових накладних.
 • Формування роздрібних цін на ЛЗ та товари аптечного асортименту.
 • Реалізація товарів. Здійснення розрахунків зі споживачами за допомогою реєстраторів розрахункових операцій (РРО)
 • Переміщення товарів між аптеками мережі
 • Списання медикаментів та повернення постачальнику
 • Інвентаризація товарів в аптеці
 • Таксування вартості екстемпоральних лікарських засобів.
 • Складання товарного звіту та інших форм звітності.

З питань курсів з поглибленого вивчення ОЕФ звертатись за тел. (0572) 67-91-70 доц. Юрченко Генадій Миколайович