НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

Logo-NPhU new year

Експертна комісія з акредитації

22-24 травня 2019р.

Завідувач кафедри ОЕФ проф. Неменко А.С. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фармація, промислова фармація зі спеціальності 226 Фармація, промислова фармація за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у Комунальному вищому навчальному закладі відвідала «Мелітопольський медичний коледж» Запорізької обласної ради та розпочала роботу, як голова експертної комісії.