НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

Logo-NPhU new year

Увага, студенти, матеріали з дисциплін на період карантину

Шановні студенти !

У звязку із запровадженням карантинних заходів та переходом на дистанційне навчання у період до 03.04.2020 р. кафедрою пiдготовлені iндивiдуальні завдання з усіх дисциплін вiдповiдно до календарно-тематичних планiв та розмiщені на  сторiнцi кафедри на сайтi дистанцiйних технологiй навчання НФаУ   http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/index.php?categoryid=156 в роздiлi <Матерiали для самостiйної роботи> Просимо самостійно опрацювати теми відповідно до затвердженого календарного плану.

Студенти 4 курсу Фармація денної форми навчання групп Фс(4,0д) 

Оновлений лекційний матеріал з Дисципліни ОЕФ  з теми Облік праці, заробітної плати завантажити тут
Практичні завдання за вказаною темою у робочих журналах та журналах для самостійної роботи (доступно за посиланням http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/index.php?categoryid=156)

Студенти 1 курсу магістратури Адміністративний менеджмент АМм (1,5в)

Теоретичний матеріал здисципліни Управління змістом робіт за темами 5-7 завантажити тут
Методичні вказівки до практичних занять за темами 5-7 завантажити тут_

Студенти 5 курсу Фармація Фс(5,0д)

Матеріали для підготовки до КРОК2 розміщено за посиланням   http://tests.nuph.edu.ua/course/view.php?id=336
та для іноземних студентів доступно за посиланням http://tests.nuph.edu.ua/course/view.php?id=337