СІМОНЯН Люсине Сандроївна

кандидат фармацевтичних наук, асистент

СІМОНЯН Люсине Сандроївна
СІМОНЯН Люсине Сандроївна

Асистент кафедри організації та економіки фармації, кандидат фармацевтичних наук.

 

Народилась 21.07.1985р. у м. Харків.

У 2007р. закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація».

У 2008р. закінчила магістратуру НФаУ за спеціальністю «Фармація» та здобула кваліфікацію магістр.

З 2008р. по 2011р. працювала на ФК «Здоров’я» на посаді – спеціаліст з якості.

У 2011р. вступила до аспірантури НФаУ, яку закінчила у 2014р. захистивши дисертаційну роботу за темою: «Науково-методичні підходи до удосконалення фармацевтичної допомоги хворим на грип за умов медичного страхування» на здобуття наукового ступеня кандидат наук (науковий керівник проф. Немченко А.С.).

На кафедрі організації та економіки фармації працює на посаді асистента з 2013р.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація та економіка фармації»,

«Державне управління та регулювання у фармацевтичній галузі».

СПІВАВТОР

більше 80 наукових праць, зокрема 25 статей, 50 тез доповідей, 1 посібника, 5 методичних рекомендацій, та інших навчально-методичних та наукових праць.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

фармакоекономіка, оцінка технологій охорони здоров’я, проблеми забезпечення хворих доступними ліками.

Посилання на авторськi профiлi

https://orcid.org/0000-0002-4011-3101 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203154117