ПОПОВА Ірина Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент

ПОПОВА Ірина Анатоліївна
ПОПОВА Ірина Анатоліївна

Доцент кафедри організації та економіки фармації, кандидат економічних наук, с.н.с.

Народилася 17.06.1979р. у м. Луганськ.

У 2000 р. закінчила Інститут післядипломної освіти підготовки та перепідготовки кадрів Донбаської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію «економіст».

З 2008-2016р. роки працювала вченим секретарем Луганської філії. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика за темою «Забезпечення взаємозв’язку зростання продуктивності праці та заробітної плати на промислових підприємствах». У 2014 році отримала диплом старшого наукового співробітника.

У НФаУ працює з 2016р на посаді доцента кафедри менеджменту і адміністрування, а з 2019 н. р. – доцент кафедри організації та економіки фармації.

Має понад 90 наукових праць (з них 5 сумісних монографій, та понад 40 статей у фахових виданнях), які присвячені дослідженню питань регіональної економіки, соціальної політики, економіки праці та розвитку фармацевтичної галузі.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Соціально-економічний розвиток регіонів; розвиток продуктивних сил і підвищення продуктивності в регіонах; стимулювання інноваційної активності у сфері праці та формування системи управління інноваціями на регіональному рівні.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

Системний аналіз діяльності фармацевтичних закладів, Бухгалтерський облік, Організація фармацевтичного забезпечення.

Посилання на авторськi профiлi

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yB7nglQAAAAJ&hl=ru https://orcid.org/0000-0002-6911-4650 https://publons.com/researcher/3340621/popova-iryna/