ПОДГАЙНА Марина Валеріївна

кандидат фармацевтичних наук, доцент

ПОДГАЙНА Марина Валеріївна
ПОДГАЙНА Марина Валеріївна

Доцент кафедри організації та економіки фармації, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

 

Народилася 21.03.1983 р. у м. Барвінкове Харківської області.

Закінчила Національний фармацевтичний університет у 2005 р., отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю«Фармація», кваліфікація – «провізор».

У 2010 р. захистила дисертацію «Наукове обґрунтування підходів до фармацевтичного забезпечення онкологічних хворих гінекологічного профілю в умовах медичного страхування» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук у Національному фармацевтичному університеті.

Науково-педагогічну діяльність розпочала на посаді асистентакафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету (2005 р.).

У 2014 р. обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету.

Марина Валеріївна Подгайна є автором і співавтором понад 50 наукових, науково-методичних і науково-популярних праць. За її участю видано низку підручників та навчальних посібників з організації та економіки фармації. Є автором низки методичних рекомендацій у тому числі англомовних (зокрема, щодо виконання дипломних і магістерських робіт, проведення виробничої практики тощо). Співавтор 1 монографії, 2 науково-методичних рекомендацій МОЗ України та понад 20 фахових статей в українських і закордонних наукових журналах.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

фармакоекономіка, оцінка технологій охорони здоров’я.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація та економіка фармації» (для спеціальності «Фармація»).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член міжнародної асоціації фармакоекономічних досліджень (ISPOR).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2018 р. є членом громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».
Також Подгайна М.В. впродовж 2017-2018 рр. обіймала посаду секретаря профільної методичної комісії з економіко-управлінських дисциплін.

Брала участь в розробці проектунаказу МОЗ України з питань регулювання рецептурного відпуску.

Посилання на авторськi профiлi

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=M0PL3WcAAAAJ https://orcid.org/0000-0002-2088-0469 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202748628 https://publons.com/researcher/1776256/maryna-valerievna-podgaina/