ПАНФІЛОВА Ганна Леонідівна

доктор фармацевтичних наук, професор

ПАНФІЛОВА Ганна Леонідівна
ПАНФІЛОВА Ганна Леонідівна

Доктор фармацевтичних наук (2010), доцент (2002–2010), професор (з 2011) кафедри організації та економіки фармації НФаУ.

 

Народилася 20 грудня 1969 р. в м. Торез Донецької області у родині службовців.

У 1987 р. закінчила СШ№11 м. Тореза. У цьому ж році поступила у Харківський державний фармацевтичний інститут, який закінчила з відзнакою у 1992 р.. По закінченню інституту почала свою трудову діяльність з посади старшого лаборанта, а потім асистента кафедри організації та економіки фармації (ОЕФ) Харківського державного фармацевтичного інституту.

У 1992-1996 рр. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва.

У 1997 р. під керівництвом професора Немченко А.С. захистила кандидатську дисертацію. на тему: «Розробка методологічних підходів до удосконалення медикаментозної допомоги хворим абдомінального та проктологічного профілю за умов страхової медицини» за спеціальністю «Технологія ліків и організація фармацевтичної справи». У цьому ж році їй був присуджений науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук.

З 1997 по 2002 рр. виконувала обов’язки методиста кафедри ОЕФ. Вчене звання доцента кафедри ОЕФ було присуджено у 2002 р..

У 2003 р. поступила до докторантури, яку закінчила у 2006 р..

За результатами науково-дослідної роботи, що проводилась протягом декількох років у 2010 р. була захищена докторська дисертація на тему: «Теоретичне обґрунтування та реалізація організаційно-економічних принципів фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування в Україні» (науковий консультант професор Немченко А.С.)

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах, у тому числі у даному навчальному закладі – 27 років.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Панфілова Г.Л. виконує обов’язки замісника Голови Апробаційної ради НФаУ за спеціальністю 15.00.01.– технологія ліків, організації фармацевтичної справи та судова фармація та членом ГО «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників» З 2002 року є відповідальною за наукову роботу кафедри.

НАУКОВА ШКОЛА

Проводить теоретико-прикладні дослідження проблем організації фармацевтичного забезпечення населення у відповідності до вимог Національної лікарської політики та впровадження медичного страхування відповідно до плану науково-дослідних робіт НФаУ МОЗ України, номер державної реєстрації 0114U000954. Підготовлено 3 кандидата наук.

Панфілова Г. Л. приймала активну участь у написанні «Фармацевтичної енциклопедії» (перше та друге видання, автор та співавтор понад 20 статей), а також проекту «Етичного кодексу фармацевтичного працівника України», що пропонований до законопроекту «О фінансуванні охорони здоров’я та медичному страхуванню» от 18.04.2007 р. № 2192, «Про обов’язкове медичне страхування» від 23.03.2007 р. № 3155 тощо. У 2017 р. отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння іноземною мовою на рівні В2 та сертифікат з науково-педагогічного стажування в Міжнародному Інституті Інновацій (Іnternational Institute of Innovations) «Science-Education-Development» (м. Варшава, Польща) за курсом «Медицина та Фармація» з 01.09.2017 по 30.11.2017 в обсязі 150 годин.

Має 405 публікацій, з них 1 монографія, 314 наукових та 91 навчально-методичного характеру, у т.ч. наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях – 20, з них 9 у журналах, що індексуються у Scopus. Панфілова Г.Л. бере активну участь у роботі міжнародних конференціях, насамперед приймала учать у 142 наукових форумах.

Нагороджена почесною відзнакою НФаУ «Золота книга пошани» (2014 р.) та почесною грамотою НФаУ «За видатні досягнення в науково-дослідній та науково-організаторській діяльності» (2018 р.). За підсумками 2017-2018 навч. року була відмічена у номінації (ІІІ місце) «Кращій доктор наук». Має подяку за підготовку студентів-переможців (І місце) у Республіканський олімпіаді з «Фармації» (2018 р.).

Пройшла цикл підвищення кваліфікації викладачів «Сучасна фармацевтична наука. Фахова експертиза» при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця з 30.11.2010 р. по 04.12.2010 р. (Посвідчення № 346) та «Методика викладання у вищій школі» при Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету з 17.02.2016 р. по 18.03.2016 р. ( Посвідчення №26).

ЧЛЕНСТВО У ФАХОВИХ АСОЦІАЦІЯХ

Панфілова Г.Л. є членом Міжнародної асоціації фармакоекономічних досліджень (ISPOR) та суспільної організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

«Організація та економіка фармації»,

«Державне регулювання фармацевтичної діяльності» для здобувачів вищої освіти спеціальностей «Фармація, промислова фармація».

З 2018 року займається підготовкою PhD- докторантів (напрям підготовки 226 «Фармація, промислова фармація»), з дисципліни «Сучасний стан наукових знань у фармації».

Посилання на авторськi профiлi

https://scholar.google.com/citations?user=6RbXmAoAAAAJ&hl=ru https://orcid.org/0000-0001-5297-0584 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202746771 https://publons.com/researcher/1767108/hanna-panfilova/