НЕМЧЕНКО Алла Семенівна

кандидат економічних наук, доктор фармацевтичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор

НЕМЧЕНКО Алла Семенівна
НЕМЧЕНКО Алла Семенівна

Доктор фармацевтичних наук (1992), професор (1993), заслужений діяч науки і техніки України (2006), завідувач кафедри організації та економіки фармації НФаУ (з 2004), кандидат економічних наук.

 

Народилася 17.10.1952 р. у м. Одеса.

Закінчила Харківський політехнічний інститут у 1975 р., отримавши диплом за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», кваліфікація – «інженер-системотехнік АСУ», а також Харківський фармацевтичний інститут (1990) за спеціальністю «фармація», кваліфікація «провізор».

У 1981 р. захистила дисертацію «Моделювання прогнозно-планових розрахунків розвитку галузі народного господарства» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Московському інституті управління.

Науково-педагогічну діяльність розпочала на посаді молодшого наукового співробітника Московського інституту управління (1982 р.), а потім – старшого наукового співробітника Харківського політехнічного інституту (1983 р.).

У 1984 р. обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри організації та економіки фармації Харківського фармацевтичного інституту.

У 1992 р. захистила докторську дисертацію «Основні напрямки вдосконалення ціноутворення і організаційно-економічної діяльності торгівельно-виробничих структур фармацевтичного ринку» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи.

З 1993 до 2004 р. – професор кафедри організації та економіки фармації,
з 2004 р. – завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету.

З 2000 до 2010 р. – професор кафедри управління суспільної охорони здоров’я в Харківському регіональному інституті Національної академії державного управління при Президентові України.

Алла Семенівна Немченко є автором і співавтором понад 1000 наукових, науково-методичних і науково-популярних праць. За її участю видано низку підручників та навчальних посібників з організації та економіки фармації, економіки охорони здоров’я, аудиту, контролінгу, організації фармацевтичного забезпечення населення, системного аналізу діяльності фармацевтичних закладів, ціноутворення тощо.

Створено 3 дистанційні курси («Організація та економіка фармації», «Системний аналіз діяльності фармацевтичних закладів»). Розроблено кваліфікаційну характеристику «Експерт з оцінки медичних технологій» та освітньо-професійну програму «Оцінка технологій охорони здоров’я» другого (магістерського) рівня спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», понад 50 навчальних програм з профільних дисциплін спеціальності «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» тощо.

Є автором низки методичних рекомендацій (зокрема, щодо виконання дипломних і магістерських робіт, проведення виробничої практики тощо). Співавтор 10 монографій, понад 70 науково-методичних рекомендацій МОЗ України, 2 інформаційних листів, 1 патенту на лікарський засіб, 10 авторських свідоцтв та понад 500 фахових статей в українських і закордонних наукових журналах, розроблено статті до Фармацевтичної енциклопедії.

НАУКОВА ШКОЛА.

Підготовлено 5 докторів наук (Косяченко Костянтин Леонідович (2012), Панфілова Ганна Леонідівна (2010), Котвіцька Алла Анатоліївна (2008), Хоменко Віктор Миколайович (2008), Карамишев Дмитро Васильович (2006)) та 26 кандидатів наук: Тораєв К. Н. (2019), Балинська М.В. (2018), Терещенко Л. В. (2015), Жакіпбеков К. С. (2015), Жаркова С. О. (2014), Міщенко В. І. (2014), Сімонян Л. С. (2014), Яковлева О. С. (2013), Федяк І. О. (2011), Бєліченко А. В. (2010), Подгайна М. В. (2010), Дьякова Л. Ю. (2010), Стрельникова Ю. Л. (2009), Кубарева І. В. (2009), Глущенко О. М. (2008), Котляревський Ю. О. (2008), Галій Л. В. (2004), Жирова І. В. (2004), Гала Л. О. (2002), Подколзіна М. В. (2002), Панфілова Г. Л. (1997), Чернуха В. М. (1996), Чигринова М. Г. (1993), Мандрика Т. І. (1992), Чмихало Н. В. (1991), Єрко О. К. (1991), Рибак І. С. (1990).

Професор А.С. Немченко є науковим консультантом з виконання докторської дисертації доц. Назаркіної В.М. Здійснює керівництво 2 аспірантами (Куриленко Ю.Є. (пройшла апробацію у 2019 р.), Царьова К.О. (контракт).

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

проблеми державного управління і регулювання в фармації, ціноутворення на лікарські засоби, оцінка технологій охорони здоров’я, фармакоекономіка, страхова рецептура, регулювання рецептурного відпуску лікарських засобів.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація та економіка фармації» (для спеціальності «Фармація»);

«Управління змістом робіт» (для спеціальності «Публічне управління»);

«Ціноутворення в ринковій економіці» (для спеціальності «Економіка підприємства»);

«Оцінка технологій охорони здоров’я» (для здобувачів освітньо-наукового рівня доктор філософії спеціальності «Фармація»)

ВИЗНАННЯ

У 2006 р. отримала звання Заслужений діяч науки і техніки України.

Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2009), Дипломом «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Завідувач кафедри» (2009), Почесною грамотою Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів (2009), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010), Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради (2012), Медаллю «За вірність професії фармацевтів» Фармацевтичної асоціації підтримки освіти і науки Казахстану (2012), Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради (2016), Подякою Голови оргкомітету VIII Національного з’їзду фармацевтів (2016).

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член міжнародної асоціації фармакоекономічних досліджень (ISPOR).

Візитинг-професор КазНМУ (2012).

Підготовка закордонних здобувачів наукового ступеня PhD: Жакіпбеков К.С. (КазНМУ, захист та затвердження у 2015 р.),  Тораєв К.Н. (Туркменістан, захист та затвердження у 2019 р.)

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2005 р. обрано на пост віце-президента громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».

Також Немченко А.С. є членом робочої групи з питань оцінки технологій охорони здоров’я МОЗ України, головою секції ПК «Фармація» МОЗ та АМН України «Наукові основи економіки, менеджменту і маркетингу у фармації», членом редакційних рад науково-практичних журналів «Вісник фармації», «Соціальна фармація в охороні здоров’я», «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації»; членом спеціалізованої вченої ради НФаУ, головою профільної методичної комісії з економіко-управлінських дисциплін.

Брала участь в розробці Концепції розвитку фармацевтичної галузі України, проектів нормативно-правових актів (законів, постанов Кабінету Міністрів та МОЗ України); Етичного кодексу фармацевтичних працівників, Концепції імпортозаміщення, дорожньої карти розвитку вітчизняної системи оцінки технологій охорони здоров’я.

Посилання на авторськi профiлi

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3aazkCwAAAAJ&hl=ru https://orcid.org/0000-0003-1601-8881 http://www.researcherid.com/rid/E-7012-2019 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603407902 https://publons.com/researcher/3331418/alla-nemchenko/