МОРОЗ Світлана Григорівна

кандидат економічних наук, доцент

МОРОЗ Світлана Григорівна
МОРОЗ Світлана Григорівна

Доцент кафедри організації та економіки фармації, кандидат економічних наук, доцент.

 

Народилася 29.06.1979 р. у м. Біла Церква, Київської обл.

Закінчила Уманську державну аграрну академію у 2001 р., отримавши диплом зі спеціальності «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку.

У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У НФаУ працює: старший викладач (2012-2014), доцент (2014-2016) кафедри менеджменту і адміністрування, а з 2016 р. – доцент кафедри організації та економіки фармації.

Працює заступником декана факультету фармацевтичних технологій та менеджменту (з 2015 р.)

Має 60 наукових праць (з них 25 статей у фахових виданнях), які присвячені дослідженню питань організації окремих галузей економіки та фармацевтичної галузі зокрема, а також формуванню стратегії сталого розвитку фармації України.

Є автором та співавтором 30 навчально-методичних праць, у т.ч. 1 підручника та 2 навчальних посібників.
Є співавтором монографії «Національний фармацевтичний університет.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

формування стратегії сталого розвитку фармацевтичної галузі України.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

організація та економіка фармації,

державне управління та регулювання фармацевтичної галузі,

організація фармацевтичного забезпечення населення,

бухгалтерський облік,

управління змістом робіт.

ВИЗНАННЯ

Грамота Департаменту освіти та науки Харківської обласної державної адміністрації (2016), Подяка НФаУ (2017).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член експертної групи методичної профільної комісії з питань дистанційного навчання.

Посилання на авторськi профiлi

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mOcTsYEAAAAJ&hl=ru&oi=ao https://orcid.org/0000-0003-4150-0741 https://publons.com/researcher/3339413/moroz-svitlana