МІЩЕНКО Вікторія Іванівна

кандидат фармацевтичних наук, асистент

МІЩЕНКО Вікторія Іванівна
МІЩЕНКО Вікторія Іванівна

Асистент кафедри організації та економіки фармації, кандидат фармацевтичних наук.

 

Народилася 06.04.1969 р. у м. Харків.

Трудовий шлях почала у 1986 р. на кафедрі фармакології Харківського фармацевтичного інституту на посаді молодшого лаборанта. Після закінчення Харківського фармацевтичного інституту за спеціальністю «фармація», кваліфікація «провізор» у 1992 р. працювала провізором АП «ЦРА №20», з 2007 по 2012 р. – фармацевтичний представник ПКФ ТОВ «Аромат».

З 2012 р. – асистенткафедри організації та економіки фармації.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Науково–методичні підходи до регулювання обігу парафармацевтиків в Україні».

Протягом 2016-2017 рр. виконувала обов’язки секретаря кафедри ОЕФ.

З 2018 р.– відповідальназа навчальну й виробничу практику.

Виконує профорієнтаційну роботу у школі КЗ “ХСШ № 11” м. Харкова.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація та економіка фармації»,

«Організація та економіка фармації тапарфумерно-косметичної галузі»,

«Системний аналіз діяльності фармацевтичних закладів»,

«Державне управління та регулювання у фармацевтичній галузі».

Розроблено дистанційний курс «Системний аналіз діяльності фармацевтичних закладів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, який отримав сертифікат НФаУ у 2015 р.

Співавтор більше100друкованих праць, у т.ч. 1 підручника, 5 навчальних посібників 15 методичних рекомендацій, та інших навчально-методичних та наукових праць (14 статей у вітчизняних та закордонних наукових журналах, 60 тездоповідей).

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

проблеми нормативно-правового регулювання фармацевтичної діяльності, обігу лікарських засобів, виробів медичного призначення, косметичних засобів і парафармацевтичних товарів на вітчизняному фармацевтичному ринку.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2018 р. є членом громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».

Посилання на авторськi профiлi

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=oFLjkRUAAAAJ https://orcid.org/0000-0002-7864-0740 https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&affilName=National+University+of+Pharmacy&sid=bb0e0cae4cec0adc203224b03ae1e255&sot=al&sdt=al&sl=92&s=AUTHLASTNAME%28Mishchenko%29+AND+AUTHFIRST%28Viktoriia%29+AND+AFFIL%28National+University+of+Pharmacy%29&st1=Mishchenko&st2=Viktoriia&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=e212c9775deeacb40e171cb20576cac1 https://publons.com/researcher/3334474/mishchenko-viktoriia/