ЛЕБЕДИН Алла Миколаївна

кандидат фармацевтичних наук, асистент

ЛЕБЕДИН Алла Миколаївна
ЛЕБЕДИН Алла Миколаївна

Асистент кафедри організації та економіки фармації, кандидат фармацевтичних наук.

 

Народилася у м. Харків.

Закінчила Національний фармацевтичний університет у 2010 р., отримавши диплом за спеціальністю «Фармація», кваліфікація – «магістр фармації».

У 2016 р. захистила дисертацію «Хіміко-токсикологічне дослідження хлоропірамінугідрохлорид» на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук у Національному фармацевтичному університеті.

Науково-педагогічну діяльність розпочала на посаді асистента кафедри «Організація та економіка фармації» Національного фармацевтичного університету (2017 р.).

У 2017 р. обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету.

Алла Миколаївна Лебедин є автором і співавтором понад 30 наукових, науково-методичних праць із питань токсикологічних та фармакоекономічних досліджень лікарських препаратів. Є автором низки методичних рекомендацій (зокрема, щодо виконання дипломних і магістерських робіт, проведення виробничої практики тощо). Співавтор 1 монографії, 1 науково-методичних рекомендацій МОЗ України, 2 інформаційних листів, 1 патенту на корисну модель, та 10 фахових статей в українських і закордонних наукових журналах.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

дослідження організаційних підходів до фармацевтичного забезпечення хворих на бронхіальну астму та ХОЗЛ в Україні, нормативно-правове регулювання обігу наркотичних засобів в Україні, фармакоекономіка.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація та економіка фармації» (для спеціальності «Фармація»).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2018 р. є членом громадської організації асоціації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».

Посилання на авторськi профiлi

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ist1tgIAAAAJ https://orcid.org/0000-0002-8101-1056 https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=count-f&src=al&sid=287bfd7a9d70336fb85aed005e39885d&sot=al&sdt=al&sl=41&s=AUTHLASTNAME%28Lebedyn%29+AND+AUTHFIRST%28Alla%29&st1=Lebedyn&st2=Alla&orcidId=&selectionPageSearch=anl&reselectAuthor=false&activeFlag=true&showDocument=false&resultsPerPage=20&offset=1&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&previousResultCount=0&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&showFullList=false&authorPreferredName=&origin=searchauthorfreelookup&affiliationId=&txGid=a0f99452c04b0fb27291fa1573dfdd5a https://publons.com/researcher/3331898/alla-lebedyn/