ХІМЕНКО Сергій Валентинович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

ХІМЕНКО Сергій Валентинович
ХІМЕНКО Сергій Валентинович

Доцент кафедри організації та економіки фармації, кандидат фармацевтичних наук.

 

Народився 02.02.1951 р., м. Уссурійськ Приморського краю, Росія.

Закінчив Харківський фармацевтичний інститут (1973 р.), де і працює: старший лаборант (1976-1978 рр.), асистент (1978-1985 рр.), доцент (1985 р.) кафедри ОЕФ, доцент кафедри ММФ (1992-2001 рр.), з 2001 року доцент кафедри ОЕФ НФаУ.

На кафедрі відповідає за організацію та методичне забезпечення навчального процесу студентів спеціальності «ТПКЗ», є відповідальним за проведення виховної роботи серед студентів.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

визначення потреби в лікарських препаратах та вивчення ринку гомеопатичних ліків. Захистив кандидатську дисертацію «Определениепотребности в маточныхсредствах и изысканиевозможностирасширенияихассортимента» (1984 р.). Є співавтором понад 70 друкованих праць.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

організація та економіка фармації та парфумерно-косметичної галузі,

організація та економіка фармації для спеціальності фармація,

державне управління та регулювання.

Співавтор навчальних посібників «Організація фармацевтичного забезпечення населення» (2007 р.), «Основы экономики и системы учета в фармации» (2008 р.), «Організація фармацевтичного забезпечення населення» [електронний ресурс] (2012 р.), «Системи обліку у фармації» [електронний ресурс] (2012 р.), «Основи економіки фармації» [електронний ресурс] (2012 р.), «Основы организации и экономики фармации в вопросах и ответах» (2012 р.), «Основы организации и экономики фармации и парфюмерно-косметической отрасли в вопросах и ответах» (2012 р.), типових навчальних програм, робочих навчальних програм, методичних рекомендацій та інших навчально-методичних видань.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Працював згідно договору по співробітництву між Національним фармацевтичним університетомта Казахським Національним медичним університетом ім. С.Д. Асфендіярова (м. Алмати, Казахстан) на модулі «Фармацевт-менеджер» у якості візитинг-професора (2013-2014 рр.).

Підготовка закордонних здобувачів наукового ступеня PhD: Ботабаєва Рауан у 2014/16 р., Каз НМУ, Республіка Казахстан).

ВИЗНАННЯ

Нагороджений медаллю «За вірність професії фармацевта» Фармацевтичної асоціації підтримки освіти та науки Казахстану, медаллю Казахського Національного медичного університету ім. С.Д.Асфендіярова.

Нагороджений дипломом «Вища школа Харківщини-кращіімена» та Почесною грамотою МОЗ України (2005 р.).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2018 р. обрано членом громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».

Брав участь в розробці Етичного кодексу фармацевтичних працівників, презентаційних альбомів до з’їздів фармацевтичних працівників України «Харків фармацевтичний», «Фармація України: від з’їзду до з’їзду», «Фармацевтична енциклопедія».

Посилання на авторськi профiлi

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=I0aCMgsAAAAJ https://orcid.org/0000-0001-8436-0756