ДЕМЧЕНКО Наталія Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент

ДЕМЧЕНКО Наталія Володимирівна
ДЕМЧЕНКО Наталія Володимирівна

Доцент кафедри організації та економіки фармації, кандидат економічних наук, доцент

Народилася 26.02.1982 р. у м. Сочі Краснодарського краю.

У 2004 р. закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію спеціаліст з економіки підприємства.

У 2011 році закінчила аспірантуру Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки».

У НФаУ працює: викладач (2013-2014), доцент (2014-2016) кафедри управління та економіки підприємства, (2016-2018) менеджменту і адміністрування, а з 2019 р. – доцент кафедри організації та економіки фармації.

Має понад 80 наукових праць (з них 47 статей у фахових виданнях), які присвячені дослідженню питань організації окремих галузей економіки та фармацевтичної галузі зокрема.

Є автором та співавтором 20 навчально-методичних праць, у т.ч. 4 навчальних посібників.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Формування стратегії сталого розвитку фармацевтичної галузі України

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація та економіка фармації» (для спеціальності «Фармація»), Системний аналіз.

Посилання на авторськi профiлi

https://scholar.google.com.ua/citations?user=yZ-5DxgAAAAJ&hl=uk https://orcid.org/0000-0001-5915-0087 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36068984600 https://publons.com/researcher/2425957/nataliya-nv-demchenko/