ЧЕРНУХА Віталій Миколайович

кандидат фармацевтичних наук, доцент

ЧЕРНУХА Віталій Миколайович
ЧЕРНУХА Віталій Миколайович

Кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації та економіки фармації.

 

Народився 30.12.1963 р. у с. Підгорівка, Старобільського р-ну, Луганської обл.

Закінчив у 1991 р. Харківський фармацевтичний інститутза спеціальністю «фармація», кваліфікація «провізор».

У 1996 р. захистив дисертацію «Вдосконалення ціноутворення на лікарські засоби, що виготовляються аптеками індивідуально та в умовах малих фармацевтичних виробництв»на здобуття наукового ступеня кандидатафармацевтичних наук у Харківському фармацевтичному інституті.

Науково-педагогічну діяльність розпочав на посадістаршого лаборанта кафедри організації та економіки фармації Харківського фармацевтичного інституту (1991-1992), а потім у цьому ж інституті – аспірант (1992-1995), асистент (1995-1998), доцент (1998 і по цей час).

На кафедрі відповідав за організацію навчального процесу та організацію й методичне забезпечення навчального процесу для студентів заочної форми навчання. На цей час відповідає за методичне забезпечення навчального процесу з дисципліни Облік і аудит» (для спеціальності «Менеджмент»). Виконує також обов’язки секретаря методичної профільної комісії з економіко-управлінських дисциплін.

Чернуха В.М. є автором і співавтором понад 80 наукових, науково-методичних і науково-популярних праць.За його участю видано низку навчальних посібників з організації та економіки фармації, бухгалтерського обліку, аудиту.

НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

проблеми державного управління і регулювання в фармації, ціноутворення на лікарські засоби.

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація та економіка фармації»;

«Державне управління та регулювання у фармацевтичній галузі» (для спеціальності «Фармація»);

«Бухгалтерський облік» (для спеціальностей«Економіка підприємства» та «Маркетинг»);

«Облік і аудит» (для спеціальності «Менеджмент»).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

З 2018 р. член громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».

Посилання на авторськi профiлi

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=zhsh4UYAAAAJ https://orcid.org/0000-0001-6648-1669 https://publons.com/researcher/3334509/vitaly-chernukha/