Участь вчених кафедри у вирішенні загальних проблем фармації

Найголовніше, на думку вчених кафедри, обговорити та знайти відповіді чи навіть план вирішення проблем, які актуальні у фармацевтичній та медичні галузі, у тому числі стосовно фармацевтичної науки та освіти.

Участь вчених кафедри у вирішенні загальних проблем фармації

Завідувач кафедри ОЕФ Немченко Алла Семенівна володіє високим авторитетом у професійному середовищі, надає постійну дієву допомогу у вирішенні ключових проблем фармацевтичної галузі, займає активну громадянську позицію, відстоює професійні інтереси фармацевтичних працівників на регіональному та загальнодержавному рівні.

З 2005 р. Немченко А.С. обрано на віце-президентом громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників».

Проф. Немченко А.С. є членом Центрального формулярного комітету Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, а також здійснює консультування Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради VІІІ скликання згідно з пропозицією Голови Комітету О.В. Богомолець виконувати обов’язки радника.

Колектив кафедри ОЕФ під керівництвом Немченко А.С. бере активну участь у розробленні та удосконаленні законодавчих та нормативно-правових актів, а саме Етичного кодексу фармацевтичних працівників України, Концепції розвитку фармацевтичної галузі України, проекту Закону України «Про лікарські засоби», постанов Кабінету міністрів України. Наукові розробки кафедри покладені в основу законопроектів «Про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування» (2007), «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» (2007), наказів МОЗ України №395, №185 та ін.

Проф. Немченко А.С. бере активну участь в обговоренні ключових питань реформування охорони здоров’я та розвитку фармації на державному рівні.

28 лютого 2019р. Національний форум з оцінки медичних технологій в Україні.
Завідуюча кафедрою організації та економіки фармації професор Немченко А.С. прийняла участь в роботі Національного форуму з оцінки медичних технологій в Україні. Форум було проведено за підтримки United States Agency for International Development, USAID. Оцінка медичних технологій надає підтримку системам та тим, хто приймає рішення шляхом надання рекомендацій для прийняття науково обґрунтованих рішень щодо медичних технологій з метою забезпечення оптимального використання ресурсів. У форумі виступали міжнародні експерти з оцінки медичних технологій та практикуючі науковці. Також у рамках форуму розроблений проект дорожньої карти впровадження оцінки технологій охорони здоров’я (Health technology assessment) в Україні за безпосередньою участю професора Немченко А.С.

25 лютого 2016 р. Немченко А.С. брала участь у круглому столі на тему «Оцінка технологій охорони здоров’я як інструмент підвищення якості медичної допомоги та раціонального використання ресурсів», проведеному за ініціативою Комітету з питань охорони здоров’я МОЗ України.

Робочою групою вчених Національного фармацевтичного університету розроблено проект Концепції Державної цільової програми «Імпортозаміщення лікарських засобів в Україні на 2017-2027 роки».