Підготовка кандидатів та докторів наук

Традиційно на кафедрі ОЕФ здійснюється підготовка докторантів, аспірантів та пошукувачів за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. Також здійснюється підготовка аспірантів на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 226-Фармація, промислова фармації (PhD).

Підготовка кандидатів та докторів наук

Здійснюється підготовка 1 докторської та 7 кандидатських дисертацій.

28.09.2020р. Аспірант каф. ОЕФ Куриленко Ю. Є. захистила  дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктор філософії за спеціальністю 226-Фармація. Тема дисертації –  «Науково-методичні підходи до оцінки технологій охорони здоров’я з фармацевтичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання», керівник Немченко Алла Семенівна –  Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації.

08.09.2020р. Відбулась апробація дисертаційної роботи доцента кафедри організації та економіки фармації НФаУ Назаркіної В.М. (науковий консультант доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації НФаУ Немченко А.С.) на тему «Теоретико-прикладне обгрунтування соціально-економічної системи ціноутворення на лікарськи засоби на засадах оцінки технологій охорони здоров’я» на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01-технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

23.06.2020 р. Відбулась апробація дисертаційної роботи доцента кафедри організації та економіки фармації Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Гали Л.О. (науковий консультант проф. кафедри ОЕФ НФаУ Панфілова Г.Л.) на тему «Теоретико-прикладні підходи до впровадження Належної аптечної практики в систему фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування» на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01-технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Чекаємо на Вас та бажаємо здоров’я та успіхів!