Магістратура

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку експертів в галузі оцінки медичних технологій (Health Technology Assessment – HTA), які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками щодо моделювання та проведення оцінки технологій охорони здоров’я, здатних застосовувати отримані знання при проведенні наукових досліджень з обґрунтування доцільності застосування технологій охорони здоров’я та включення їх до стандартів лікування і програм відшкодування (з точки зору їх якості, безпеки, клінічної та економічної ефективності, цінової доступності, а також впливу на бюджет).