Про Кафедру

teachersКафедра організації та економіки фармації – це згуртований колектив однодумців, висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, що мають в розпорядженні сучасну матеріально-технічну базу і здатні вирішувати найскладніші завдання з економічно-управлінської підготовки фахівців фармації. На кафедрі працює 2 доктори та 13 кандидатів фармацевтичних наук, 3 асистенти. Виконується 2 докторські та 5 кандидатських дисертацій.

На кафедрі викладається 20 дисциплін для студентів 7 спеціальностей: «Фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент», «Лабораторна діагностика», «Публічне управління». Кафедра є опорною з дисциплін «Організація та економіка фармації» для спеціальності «Фармація» та «Організація та економіка фармації та парфумерно-косметичної галузі» для спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів».

За багаторічний досвід існування кафедрою ОЕФ видано більше 40 підручників та навчальних посібників, 4 гіпертекстових електронних підручника, 230 методичних рекомендацій. Спільно з однопрофільними кафедрами проведена значна робота по створенню Національного підручника з організації та економіки фармації у трьох частинах «Організація фармацевтичного забезпечення», «Системи обліку в фармації», «Основи економіки фармації». Розроблено 4 дистанційні курси для студентів та магістрів спеціальності «Фармація».

На кафедрі з 2008 р. функціонує 2 навчальні аптеки, на базі яких проводяться курси з автоматизації діяльності аптек. В навчальному процесі використовуються сучасне програмне забезпечення (Програмний комплекс «Аптека» (Моріон), «1С: Підприємство. АНР-Аптека», «1С: Бухгалтерія» тощо).

Кафедра ОЭФ

За результатами наукових досліджень колективом кафедри було опубліковано 6 монографій, більше 1000 наукових статей, понад 100 науково-методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України. Результатом плідної праці колективу кафедри ОЕФ стала монографія з історії кафедри.

Вченими кафедри ОЕФ були розроблені Концепція розвитку фармацевтичної галузі України, проекти Закону України „Про лікарські засоби”, накази МОЗ України №№ 395, 163, 185 та ін., Етичний кодекс фармацевтичних працівників. Протягом останніх років зусилля науковців кафедри були також спрямовані на розробку постанов Кабінету міністрів України „Про удосконалення державного регулювання цін на лікарські засоби”, нормативно-правових актів з впровадження референтного ціноутворення, проекту Концепції імпортозаміщення на лікарські засоби.

Викладачі кафедри постійно консультують працівників практичної фармації з широкого кола проблем та питань, що стосуються рецептурного та безрецептурного відпуску ліків, державного управління та регулювання у фармації, ціноутворення, фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування тощо.

Історична довідка

Час – найдорожчий і швидкоплинний ресурс людства, невтомний перетворювач сьогодення в минуле, що нестримно наближає майбутнє. Вже стала славетним минулим 60-річна історія кафедри організації та економіки фармації як нерозривна органічна складова двовікової історії Національного фармацевтичного університету.

Кафедра ОЕФ

Засідання кафедри ОЕФ проводить М.М. Литвіненко (1970 р.)

Кафедра ОЕФ подолала довгий і плідний історичний шлях, відмічений чудовими звершеннями, визнаними вітчизняною фармацією досягненнями, переконливими результатами у науковій і практичній діяльності. Творцями історії кафедри ОЕФ стали багато поколінь талановитих учених і педагогів, що обґрунтували і затвердили ключове значення організаційно-економічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх фахівців практичної фармації.

Кафедра ОЕФ

Н.І. Брильова, З.М. Мнушко, Р.І. Подколзіна, Н.І. Сафронова, І.О. Шевченко та Н.М. Омельченко біля адміністративного корпусу по вул. Пушкінській, 53

Обов’язковими етапами історичного шляху кафедри є її створення, становлення, розвиток та сучасність. Безумовним успіхом кафедри ОЕФ слід віднести плідну діяльність на кожному з цих етапів її керівників – чудових організаторів фармацевтичної справи, глибоко відданих фармації, рідному вузу, кафедрі авторитетних учених, справжніх патріотів фармацевтичної спеціальності: доцента Литвиненко Марти Микитівни, професорів Брильової Ніни Іванівни, Дмитрієвського Дмитра Івановича.

Кафедра ОЕФ

Кафедра ОЕФ (1985 р.)

Кафедра організації та економіки фармації з 1952 року була спочатку створена як курс, а з 1954 року – як самостійний окремий підрозділ колишнього Харківського фармацевтичного інституту. Першим завідувачем кафедри була доцент М.М. Литвиненко. На той час на кафедрі працювали 3 доценти та 5 асистентів. У 1961 р. було видано перший в Україні підручник з організації фармацевтичної справи за редакцією М.М. Литвиненко та І.М. Губського.

Кафедра ОЕФ

Кафедра ОЕФ (1992 р.)

У 1972–1985 рр. кафедру очолювала доцент Н.І. Брильова. Під її керівництвом колектив кафедри займався вивченням організації лікарського забезпечення стаціонарних хворих. Протягом цього періоду значно активізувалася робота з підготовки кадрів вищої кваліфікації для практичної фармації, успішно захищено кілька кандидатських дисертацій. Кафедра займала 4 навчальних класи та інші приміщення загальною площею 120 м2. На кафедрі працювало 4 доценти та 7 асистентів.

Кафедра ОЕФ

Колектив кафедри ОЕФ у 2004 році

У 1975 році згідно з навчальним планом підготовки провізорів змінено назву дисципліни – відтепер вона називається «організація та економіка фармації» з загальним обсягом вивчення 256 годин (100 – лекційних, 116 – лабораторних, 40 – семінарських занять) протягом чотирьох семестрів – з VI по IX.

Кафедра ОЕФ

Колектив кафедри ОЕФ у 2006 році

З 1985 до 2004 р. кафедру очолював професор Д.І. Дмитрієвський, за цей час було підготовлено 2 доктори і 5 кандидатів фармацевтичних наук. У 1991 р. кафедру було переведено на 3-й поверх нового учбового корпусу по вул. Блюхера, 4, де вона займає площу біля 300 м2 до сьогоднішнього дня. Науково-педагогічний потенціал кафедри складав 7 доцентів та 9 асистентів.

Кафедра ОЕФ

Колектив кафедри ОЕФ у 2018 році

З 2004 р. до теперішнього часу кафедру очолює заслужений діяч науки і техніки України, професор Немченко А.С., яка ще з 1990 років почала формувати свою багатовекторну наукову школу за напрямками ціноутворення на лікарські засоби та компенсації їх вартості, страхової рецептури, фармакоекономіки, розробки формулярних й страхових переліків препаратів, а також удосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на різні нозології тощо.

Профессорско-преподавательский состав

для спеціальності «Фармація»:
 • Вступ у фармацію. Практичні заняття в аптеці з ОЕФ
 • Організація та економіка фармації
 • Державне управління та регулювання у фармацевтичній галузі
 • Системний аналіз діяльності фармацевтичних закладів
для спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» :
 • Організація та економіка фармації та ПК галузі
 • Організація та регулювання діяльності підприємств галузі
для спеціальності «Економіка підприємства»:
 • Організація фармацевтичного забезпечення населення
 • Бухгалтерський облік
 • Управлінський облік в посередницьких організаціях
 • Аудит
 • Ціноутворення в ринковій економіці
для спеціальності «Маркетинг»:
 • Організація фармацевтичного забезпечення
 • Бухгалтерський облік
 • Управлінський облік в посередницьких організаціях
 • Аудит
для спеціальності «Менеджмент організації»:
 • Організація фармацевтичної галузі
 • Облік і аудит
 • Контролінг
для спеціальності «Лабораторна діагностика» :
 • Економіка охорони здоров’я
для спеціальності «Адміністративний менеджмент» :
 • Управління змістом робіт
 • Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 • Організація фармацевтичного забезпечення населення
 • Державне регулювання діяльності фармацевтичних підприємств
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
для іноземних громадян:
 • Вступ у фармацію. Практичні заняття в аптеці з ОЕФ
 • Організація та економіка фармації
 • Державне управління та регулювання у фармацевтичній галузі