КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Logo-NPhU new year

Науково-практичний семінар у м. Святогірськ за участю проф. Немченко А.С.

8 вересня 2017 р. у м. Святогірськ Донецької обл. завдяки зусиллям ГО «Донецька обласна фармацевтична асоціація» в особі її голови правління, професора Хоменка В.М., зав. кафедри фармації і фармакології ДонНМУ, відбувся науково-практичний семінар, на якому обговорювалися актуальні проблеми вітчизняної фармації в умовах кризи.

У своїй доповіді професор Немченко А.С. підкреслила, що поряд з проблемами, характерними для світового фармацевтичного ринку, в нашій країні є також «національні» проблеми, до усунення яких необхідно підходити системно і комплексно. Так, наприклад, на шляху розвитку української фармації гостро стоїть проблема доступності ліків, конфронтації між категоріями «ціна» і «якість», ціноутворення на лікарські засоби, в т. ч. інноваційні препарати.

Так, на сьогодні в Україні існує конкурентне ціноутворення на ліки на тлі відсутності соціальної системи обов’язкового медичного страхування. Україна – єдина країна в Європі, яка не має такої системи.

Комплексне вирішення проблем фармації Немченко А.С. бачить у формуванні Національної лікарської політики, основними цілями і пріоритетами якої є поліпшення доступності ліків (рівний доступ населення насамперед до основних ЛЗ), в т. ч. завдяки впровадженню ефективної системи відшкодування вартості препаратів і державному регулюванню цін на ліки; забезпечення якості ліків і фармацевтичної допомоги (послуги); раціональне застосування ЛЗ, зокрема завдяки підвищенню кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників та інформованості населення.

А. Немченко підкреслила, що Національна лікарська політика будується на узгодженні цілей 3 сторін: системи охорони здоров’я, спрямованої на: стримування витрат і підвищення ефективності лікарських засобів; регулювання взаємовідносин між лікарями-фармацевтами і споживачами ліків; заохочення призначення непатентованих лікарських засобів; удосконалення порядку призначення рецептурних ліків; гарантію доступності препаратів; фармацевтичної галузі, спрямованої на: розвиток вітчизняної промисловості; створення і збереження робочих місць в галузі; підтримування малого і середнього бізнесу; захист прав інтелектуальної власності; підтримку громадських і професійних організацій; населення, зацікавленого в доступних якісних ЛЗ.

В рамках доповіді спікер приділила увагу вдосконаленню системи управління і регулювання фармацевтичної галузі, а саме підвищення ролі професійних асоціацій. За словами А. Немченко сьогодні вкрай важливим є встановлення ефективної співпраці між органами влади та громадськими фармацевтичними організаціями. Так, на порядку денному стоїть питання про передачу фармацевтичним асоціаціям ряду функцій щодо регулювання діяльності в галузі, зокрема, атестації фармацевтичних кадрів, ліцензування діяльності, пов’язаної з роздрібною реалізацією ліків, акредитації установ (підприємств) фармацевтичної галузі.

Спікер детально зупинилася на висвітленні проблеми доступності ліків, яка сьогодні набуває значущості на світовому рівні, а також важливості вдосконалення системи референтного ціноутворення в нашій країні, підкресливши, що сучасний стан державного регулювання цін на ліки в Україні носить політичний характер.

Завершуючи доповідь, спікер приділила увагу проблемі належної виробничої практики виписування ліків (Good Prescribing Practice).