КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Logo-NPhU new year

ПАНФІЛОВА Ганна Леонідівна

Панфілова Г.Л.

ПАНФІЛОВА Ганна Леонідівна
(20.12.1969, м. Торез Донецької обл.) — доктор фармацевтичних наук (2010), доцент (2002–2010), професор (з 2011) кафедри організації та економіки фармації НФаУ.

Закінчила:

З відзнакою ХФІ (1992), аспірантуру без відриву від виробництва (1996) та докторантуру (2006) за спеціальністю «Фармація» при НФаУ.

Працювала:

Cтарший лаборант (1992), асистент (1992–2002), доцент (з 2002) кафедри організації та економіки фармації НФаУ.

Напрями наукових досліджень:

Розроблення сучасних теоретико-прикладних та концептуальних положень щодо вирішення організаційно-правових та соціально-економічних проблем надання доступної та якісної фармацевтичної допомоги населенню за умов медичного страхування відповідно до глобальних цілей Національної лікарської політики та реалізації норм Належної аптечної практики; удосконалення фармакоекономічних підходів щодо організації фармацевтичного забезпечення різних груп хворих.

Науково-практичні здобутки:

Автор і співавтор понад 150 наукових праць, серед яких — монографія, 10 науково-методичних розробок, 4 навчальних посібники. Брала участь у розробленні проекту Етичного кодексу фармацевтичних працівників України (2010), пропозицій до законопроектів «Про фінансування охорони здоров’я та медичне страхування» (від 18.04.2007 р. № 2192), «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» (від 23.03.2007 р. № 3155).

Основні праці:

 • Розробка методологічних підходів до вдосконалення медикаментозної допомоги хворим абдомінального та проктологічного профілів за умов страхової медицини. — Х., 1997 (канд. дис.);
 • Теоретичне обґрунтування та реалізація організаційно-економічних принципів фармацевтичної допомоги за умов медичного страхування в Україні. — Х., 2010 (докт. дис.);
 • Основи економіки та системи обліку у фармації: навч. посібник. — Х., 2005 (співавт.);
 • Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посібник — Х., 2007 (співавт.);
 • Основы экономики и системы учета в фармации: учеб. пособие. — Х., 2008 (соавт.); Бухгалтерський облік для підприємств фармацевтичної галузі: навч. посібник — Х., 2010 (співавт.);
 • Науково-методичні підходи до оптимізації фармацевтичного забезпечення медичного стандарту як складової страхової політики: метод. рекомендації. — Х., 2008 (співавт.);
 • Організаційно-економічні принципи формування тарифної політики за умов впровадження медичного страхування: метод. рекомендації. — Х., 2008;
 • Методологія формування страхової рецептури аптек в умовах впровадження медичного страхування в Україні: метод. рекомендації. — Х., 2009;
 • Дослідження думки фахівців фармацевтичної галузі з проблем медичного страхування в Україні: метод. рекомендації. — Х., 2008;
 • Організаційно-економічні аспекти використання хондропротекторів у лікуванні остеартрозу: метод. рекомендації. — Х., 2008 (співавт.);
 • Клініко-економічне обґрунтування включення статинів у формулярні переліки, що використовуються при лікуванні хворих на ішемічну хворобу: метод. рекомендації. — Х., 2008 (співавт.);
 • Організація фармацевтичної допомоги населенню в умовах медичного страхування. — Х., 2009 (співавт.);
 • Методика проведення клініко-економічного аналізу закупівель лікарських засобів за державними цільовими програмами: метод. рекомендації. — Х., 2010 (співавт.);
 • Фармакоекономічне обґрунтування заходів з підвищення ефективності медикаментозного забезпечення хворих на остеоартроз: метод. рекомендації. — Х., 2010 (співавт.).