КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Logo-NPhU new year

НЕМЧЕНКО Алла Семенівна

Немченко А.С.

НЕМЧЕНКО Алла Семенівна
(17.10.1952, Одеса) — доктор фармацевтичних наук (1992), професор (1993), заслужений діяч науки і техніки України (2006), завідувач кафедри організації та економіки фармації НФаУ (з 2004).

Закінчила:

Харківський політехнічний інститут (1975) та ХФІ (1990).

Працювала:

Mолодший науковий співробітник (1976) Харківського політехнічного інституту; аспірант (1978–1981), молодший науковий співробітник Московського інституту управління (1982); кандидат економічних наук (1981); старший науковий співробітник Харківського політехнічного інституту (1983); доцент (1984), професор (1993), завідувач кафедри організації та економіки фармації НФаУ (з 2004).

Напрями наукових досліджень:

Дослідження проблем Національної лікарської політики, державного управління та регулювання у фармації, оцінки технологій охорони здоров’я (Нealth Тechnology Аssessment), фармакоекономіки, ціноутворення на ЛП, організації фармацевтичної допомоги населенню в умовах впровадження в Україні медичного страхування.

Наукові здобутки:

Автор та співавтор понад 500 наукових статей, 170 науково-методичних розробок, 7 монографій, Національного підручника з організації та економіки фармації, 7 навчальних посібників. Підготувала 5 докторів та 25 кандидатів наук.

Громадська діяльність:

Створила наукові школи з проблем державного управління та регулювання фармацією, оцінки технологій охорони здоров’я, ціноутворення на ліки; очолювала розроблення Концепції розвитку фармацевтичної галузі України, проектів державних нормативно-правових актів (законів, постанов КМУ та МОЗ України); Етичного кодексу фармацевтичних працівників; є віце-президентом громадської організації «Харківська обласна асоціація фармацевтичних працівників»; член робочих груп з питань розроблення Національного переліку основних лікарських засобів та виробів медичного призначення, ціноутворення на ліки; Проблемної комісії «Фармація» АМН та МОЗ України, спеціалізованої ради НФаУ; головний редактор журналу «Аптечний аудит», член редакційних рад ряду фахових видань України; радник Голови Комітету з питань охорони здоров’я ВР України VІІІ скликання.

Основні праці:

 • Фармацевтическое ценообразование: Моногр. — Х., 1999;
 • Основи економіки та системи обліку у фармації: Навч. посіб. — Х., 2005 (співавт.);
 • Організація фармацевтичного забезпечення населення: Навч. посіб. — Х., 2007 (співавт.);
 • Часопис «Фармація України: від з’їзду до з’їзду». — Х., 2005 (співавт.);
 • Наукове обґрунтування механізмів державного управління процесом формування національної лікарської політики: Метод. рекоменд. — Х., 2006 (співавт.);
 • Аудит: Учеб. пособие. — Х., 2006 (співавт.);
 • Контролинг: Учеб. пособие. — Х., 2007 (співавт.);
 • Обґрунтування механізмів реімбурсації (компенсації) витрат на лікарські засоби в Україні: Метод. рекоменд. — Х., 2007 (співавт.);
 • Методичні принципи розробки соціально-економічних регулюючих переліків лікарських засобів та виробів медичного призначення: Метод. рекоменд. — Х., 2008 р. (співавт.);
 • Методичні рекомендації з формування системи референтних цін на основні лікарські засоби. — Х., 2008 (співавт.);
 • Методичні рекомендації з проведення державної експертизи та реєстрації цін на основні лікарські засоби. — Х., 2008;
 • Государственный контроль деятельности аптечних учреждений: Моногр. — Х., 2010 (співавт.);
 • Електронний навчальний посібник з організації та економіки фармації. У 3 ч. [електрон. ресурс] — Х., 2014 (співавт.);
 • Методичні рекомендації з проведення моніторингу цін на лікарські засоби, що закуповуються за державними цільовими програмами. — Х., 2011 (співавт.);
 • Методологічні принципи оцінки технологій в охороні здоров’я й фармації за кордоном та в Україні: Метод. рекоменд. — Х., 2011 (співавт.);
 • Обґрунтування організаційної структури управління системою оцінок нових технологій в охороні здоров’я та фармації в Україні: Метод. рекоменд. — Х., 2011 (співавт.);
 • Формування собівартості екстемпоральних лікарських засобів: розрахунок тарифів за індивідуальне виготовлення ліків в аптеці: Метод. рекоменд. — К., 2015 (співавт.);
 • Формування собівартості екстемпоральних лікарських засобів: розрахунок тарифів за серійне виготовлення ліків в аптеці: Метод. рекоменд. — К., 2015 (співавт.);
 • Ціноутворення на лікарські засоби: Моногр. — Х., 2012 (співавт.);
 • Хрестоматия фармацевтического качества: Моногр. — М., 2015 (співавт.);
 • Організація та економіка фармації. Національний підручник. — Х., 2015 (співавт.);
 • Історія кафедри організації та економіки фармації: Моногр. — Х., 2016 (співавт.).