КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Logo-NPhU new year

Наукові статті

Статті у фахових виданнях за спеціальністю «Фармація»

 • Кухтенко А. С. Фармакоэкономическая оценка лекарственных средств для лечения стенокардии и неврозов / А. С. Кухтенко, Е. В. Гладух, В. Н. Назаркина // Рецепт. – 2017. – Т. 20, № 4. – С. 516-523.
 • Мороз С. Г. Дослідження концептуальних засад формування сталого розвитку фармацевтичної галузі / С. Г. Мороз, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Д. Р. Зоідзе // ScienceRise : Pharmaceutical Science. – 2017. – № 2 (6). – С. 4-9.
 • Назаркіна В. М. Міжнародний досвід управління прайсингом як основа цінової доступності лікарських засобів / В. М. Назаркіна, А. С. Немченко // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2017. – Т. 3, № 2. – С. 24-33.
 • Немченко А. С. Маркетингові дослідження ринку ветеринарних лікарських засобів, що застосовуються при лікуванні маститу великої рогатої худоби / А. С. Немченко, Ж. М. Полова, В. М. Назаркіна, Л. С. Сімонян // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – № 2 (50). – С. 93-97.
 • Немченко А. С. Обґрунтування методологічного підходу до створення комбінованого лікарського засобу / А.С. Немченко, Ю.І. Губін, К.Н.Тораєв, Л.В. Євсєєва// Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2017. – № 1 (49). – С. 11–15.
 • Немченко А. С. Результати фармакоекономічних досліджень лікування ентеритів вірусного походження у дітей (на прикладі регідратаційної терапії) / А.С. Немченко, М. В. Балинська // Фармацевтичний часопис.– 2017. – № 1 (41). – С. 68-73.
 • Немченко А.С. Маркетингові дослідження ринку лікарських засобів для комплексного лікування гострих кишкових інфекцій вірусної етіології у дітей / А. С. Немченко, М. В.Балинська / Соціальна фармація в охороні здоров’я – 2017. – Т.3, № 2. – С. 70-79.
 • Немченко, А. С. Аналіз нормативно-правових актів регулювання обігу парафармацевтичних товарів в Україні / А. С. Немченко, В. І. Міщенко, С. В. Тімофеєв // Ліки України плюс – № 4 (29) – 2016. – С. 30-33.
 • Немченко А. С. Аналіз нормативно-правових актів щодо державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань / А. С. Немченко, Ю. Є. Куриленко // Соціальна фармація в охороні здоров’я – №3 (3) – 2017. – С. 12 – 21.
 • Подольская Е. А. Социальная безопасность: сущность, угрозы и пути обеспечения / Е. А. Подольская, В. Н. Назаркина // Социологические исследования. – 2016. – № 11. – С. 133-139.
 • Полова Ж. М. Аналіз економічної доступності ветеринарних препаратів у межах сегмента протимаститних засобів / Ж. М. Полова, В. М. Назаркіна // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2017. – Т. 3, № 3. – С. 35-41.
 • Сімонян Л.С. Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку антибактеріальних препаратів, які застосовуються при лікуванні негоспітальної пневмонії // Л.С. Сімонян / Управління, економіка та забезпечення якості в фармації – №1 (49) – 2017. – С. 50 – 57.
 • Симонян Л.С. Организационно-экономические аспекты оказания фармацевтической помощи пациентам с эпилепсией // Л.С. Симонян // Вестник фармации №1 (75) – 2017. – С. 15 – 20.
 • Сушаріна І. В. Визначення пріоритетних напрямків удосконалення державного та суспільного регулювання у фармації / І. В. Сушаріна, А.С. Немченко, В.М. Хоменко // Фармацевтичний часопис. – 2017. – №1. – С. 32-38.
 • Сушаріна І. В. Оцінка ефективності діяльності фармацевтичних громадських організацій з використанням анкетного опитування фахівців / І.В. Сушаріна, А.С. Немченко, В.М. Хоменко //Фармацевтичний журнал. – 2017. – № 1. – С. 11-20.
 • Терещенко Л. В. Оценка проблемы рационального применения антибактериальных препаратов в Украине / Рецепт. – 2017. – том 20, №4. – С.470-479.
 • А review on research of range and main commodity characteristics of soft contact lenses / S. Kovalenko, I. Baranova, G. Panfilova, O. Nemchenko. // Іnternational research journal of pharmacy – 2017. – № 1. – S. 1-4.
 • Nazarkinа V. M. Analysis of modern approaches to formation of cost price for veterinary preparations / V. M. Nazarkinа, Zh. M. Polova // Вісник фармації. – 2017. – № 3 (91). – С. 39-44.
 • Nazarkinа V. M. Substantiation of the model of pricing for essential drugs in the context of the Health Technology Assessments / V. M. Nazarkina // Вісник фармації. – 2017. – № 1 (89). – С. 32-37.
 • Nemchenko A. S. Рharmacoeconomic approaches to prognosis of the budget impact and compensation for rotavirus enteritis in children in Ukraine /A.S. Nemchenko, M.V. Podgaina, M.V.Balynska // Клінічна фармація – 2017. – № 1 (41). – С. 6-10.

Статті у інших виданнях за спеціальністю «Фармація»

 • Історія наукової школи кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету / А. С. Немченко,
  Г. Л. Панфілова, В. М. Назаркіна, С. В. Хіменко //Матеріали IV Всеукраїнської науково-освітньої інтернет конференції «Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики», Харків, 15 березня 2017 р. – С. 13 – 26.
 • Немченко А. С. Національна лікарська політика як стратегічний напрямок розвитку вітчизняної системи фармацевтичного забезпечення населення в умовах трансформації держави та суспільства /А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, Г. Л. Панфілова, К. Л. Косяченко // Матеріали IV Всеукраїнської науково-освітньої інтернет-конференції «Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики», Харків, 15 березня 2017 р. – С. 3 – 12.
 • Немченко А. С. Оцінка проблем та напрямків удосконалення кадрової політики у вітчизняній фармації / А. С. Немченко, І. В. Сушарина, В. М. Хоменко // Матеріали IV Всеукраїнської науково-освітньої інтернет-конференції «Формування національної лікарської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики», Харків, 15 березня 2017 р. – С. 36 – 47.
 • Сушарина І. В Удосконалення засад суспільного регулювання щодо атестації фармацевтичних кадрів / І. В. Сушарина, А. С. Немченко //Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи», Харків, 25-28 квітня 2017 р. – С. 28-36.
 • Nemchenko A. Approaches to implementation of the reference prices to influenza treatment viricides/ A. Nemchenko, V. Nazarkina, L. Simonyan //Value&Outcomes Spotlight 2016, USA – (подано до друку).