КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Logo-NPhU new year

Наукові статті

Статті у фахових виданнях за спеціальністю «Фармація»

 • Міщенко В. І. Аналіз динаміки розвитку ринку парафармацевтичних товарів та огляд сучасних форм реалізації в Україні / В.І. Міщенко / Управління, економіка та забезпечення якості в фармації – №2 (46) – 2016. – С. 65 – 70.
 • Назаркіна В. М. Обґрунтування соціально ефективних підходів до розрахунку оптово-відпускних та референтних цін на інсуліни в Україні / В. М. Назаркіна, А. С. Немченко, Л. С. Сімонян // Управління, економіка та забезпечення якості у фармації. – 2016. – №2 – С. 42-48.
 • Немченко А. С. Референтне ціноутворення на біотерапевтичні препарати: моніторинг оптово-відпускних цін на інсуліни в Україні // А. С. Немченко, В. М. Назаркіна, Л. С. Сімонян, К. О. Царьова // Управління, економіка та забезпечення якості у фармації. – 2016. – №1 (45). – С. 49-56.
 • Немченко А.С. Обґрунтування соціально ефективних напрямків удосконалення ціноутворення на лікарські засоби / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т.2, №3. – С. 30-37.
 • Немченко А. С. Результати клініко-економічного аналізу споживання лікарських препаратів хворими дитячого віку на вірусну діарею/ А.С. Немченко, М. В. Балинська // Управління економіка та забезпечення якості в фармації. – Харків. – 2016. – № 3 (47). – С. 60-66.
 • Сушаріна І. В. Науково-методичні підходи до оцінки ефективності діяльності громадських організацій у фармації / І. В. Сушаріна, А. С. Немченко, В. М. Хоменко // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – № 3. – С. 68-74.
 • Немченко А.С. Современная фармакоэпидемиологическая оценка заболеваемости детей ротавирусным энтеритом в мире и в Украине// Рецепт. – Мінськ. – 2016 (подано до друку).
 • Терещенко Л. В. Дослідження електронної охорони здоров’я та рецептури в світі: основні перспективи та напрямки впровадження в Україні // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2016. – №4. – (подано до друку).
 • Панфілова Г. Л. Оцінка проблем впровадження обов’язкового та ефективності функціонування добровільного медичного страхування в реаліях системної кризи в Україні/ Г. Л. Панфілова, Д. С. Харченко, І. А. Сокуренко // Управління, економіка та забезпеченняякості в фармації. – 2016. – №4. – (подано до друку).
 • Nemchenko A. S. Expert evaluation of drugs as basic factor for development of recommended socioeconomic lists for the treatment of viral origin children enteritis/ A. S. Nemchenko, M. V. Balynska // Вісник фармації. – 2016.– №4. – №3(87). – S. – 57- 60.

Статті у інших фахвих виданнях

 • Історія наукових шкіл кафедри організації та економіки фармації // А. С. Немченко, С. В. Хіменко, Г. Л. Панфілова та ін. / Наук. практ. конф. «210 років фармацевтичної освіти: традиції та інновації», 27 листопада 2015 р., м. Харків, Х.: 2015. – С. 92-102.
 • Nemchenko A. Approaches to implementation of the reference prices to influenza treatment viricides/ A. Nemchenko, V. Nazarkina, L. Simonyan //Value&Outcomes Spotlight 2016, USA – (подано до друку).