КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Logo-NPhU new year

Підготовка кандидатів та докторів наук

Традиційно на кафедрі ОЕФ здійснюється підготовка докторантів, аспірантів та пошукувачів за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

У 2016 р. на кафедрі була успішно захищена дисертаційна робота Цурікової Оксани Володимирівни на тему «Обгрунтування організаційно-економічних підходів до вдосконалення фармацевтичної допомоги хворим на гострі лейкози за умов медичного страхування».

Здійснюється підготовка 1 докторської (доц. Назаркіна В.М.) та 3 кандидатських дисертацій (1 контрактний аспірант).