КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Logo-NPhU new year

Українська фармація – вчора, сьогодення, завтра

22-23 вересня 2016 р. поряд з одним із семи природних чудес України – озером Синевір відбулась наукова конференція з міжнародною участю «Українська фармація – вчора, сьогодення, завтра».
Організатором зазначеної події була кафедра фармакології та фармації Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, інформаційну та організаційну підтримку у проведенні конференції було надано кафедрою організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету як провідного ВНЗ країни.
Відкрив конференцію д. фарм. н, професор Хоменко Віктор Миколайович, який є одним із найяскравіших представників організаційно-економічної школи професора Немченко Алли Семенівни. У його доповіді були представлені основні результати діяльності Донецького національного медичного університету ім. М. Горького після переїзду до м. Лиман Донецької області та окреслені напрямки його подальшого розвитку.
За умов посилення ролі суспільних організацій у розбудові нашої держави та впровадження соціально орієнтованих стандартів розвитку суспільства на особливу увагу заслуговують наукові дослідження, що проводяться на кафедрі ОЕФ під керівництвом д. фарм. н., професора Немченко А. С. У своїй доповіді на тему «Оцінка діяльності професійних громадських організацій у фармації» професор Немченко А.С. зазначила, що розвиток професійного самоврядування є одним з найважливіших аспектів діяльності фармацевтичної галузі, особливо у напрямку посилення професійного впливу на якість змісту законодавчих та нормативно-правових актів України, запровадження Закону України «Про фармацевтичне самоврядування». У доповіді було підкреслено, що досвід зарубіжних країн свідчить, що саме професійним об’єднанням делеговано повноваження з акредитації аптечних закладів, що передбачає більш високі стандарти, ніж закладено в умовах ліцензування, а також атестацію фахівців в рамках кваліфікації, встановленою державою. За результатами проведених науковцями кафедри ОЕФ досліджень встановлений низький рівень взаємодії існуючих в Україні професійних об’єднань, що діють у фармацевтичній галузі та органів державної влади. Зазначений факт вимагає подальшого аналізу причин і вжитих заходів щодо поліпшення ситуації.
У ході проведення конференції були також заслухані доклади к. біол. н. Тюх Ю., доцента, д. фарм. н. Сур С., керівника аналітичної служби компанії «Моріон» Добранчука О., доцента, к. фарм. н. Соломенного А., директора ДП «Український науковий Фармакопейний центр якості лікарських засобів», д. фарм. н. Гризодуба О, д. фарм. н., професора Кисличенко В. та ін.
Наприкінці конференції всі її учасники відзначили необхідність регулярного проведення таких наукових заходів, де фармацевтична спільнота мала б змогу обговорювати актуальні проблеми сучасного розвитку фармацевтичної галузі країни та знаходити можливості для подальшого розвитку фармації в Україні.